Кафедра фартэпіяна

Кiрдань Наталля Генадзьеўна

Пасада: Дацэнт кафедры фартэпіяна
Вучонае званне: Дацэнт (2020)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмiя музыкi (2000г., клас фартэпіяна Б. I. Спектара), там жа магiстратура (2001г., клас камернага ансамбля I. В. Галачкiнай).
Выкладаемыя дысцыпліны: фартэпіяна


Нарадзілася 10 жнiўня 1976 г. у г. Мінску (Беларусь).

У Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi з 2001г. працуе выкладчыкам кафедры фартэпіяна, старэйшым выкладчыкам, з  2018г. – дацэнт.

Лаўрэат 1 ступені ў намінацыі «Сола» Адкрытага міжнароднага фестывалю- конкурсу па фартэпіяна для музыкантаў розных спецыяльнасцяў «Классика и Нью- Эйдж для фортепиано»; лаўрэат у намінацыі «Фартэпіянны дуэт» XVII Міжнароднага фестывалю- конкурсу «Musica Classica», Мiжнароднага фестывалю PIANO DUO XIII, X Мiжнароднага конкурсу музыкантаў – выканаўцаў i кампазiтараў «Романтизм: истоки и горизонты памяти Е. Ф. Гнесиной», I Мiжнароднага конкурсу выканаўцаў на фартэпiяна «Карелия – Беларусь»,  5-га Адкрытага міжнароднага фестывалю – конкурсу па курсу фартэпiяна для музыкантаў розных спецыяльнасцяў «Музыка народов мира для фортепиано», прысвечанага мiрнаму творчаму узаемадзеянню, Адкрытага міжнароднага фестывалю-конкурсу па курсу фартэпiяна для музыкантаў розных спецыяльнасцяў «Сонатное аллегро. Рондо. Вариации.»; дыпламант Усерасiйскага адкрытага конкурсу фартэпiянных дуэтаў «За роялем вдвоём» імя А. Г. Бахчыева;

лаўрэат у намінацыі «Настаўнік – вучань» V Міжнароднага конкурсу асветніцкіх праграм камернай музыкі і фартэпіянных дуэтаў «Музыка дуэта», VIII Міжнароднага конкурсу «Музыка и слово», Першага адкрытага рэспубліканскага( з міжнародным удзелам) конкурсу выканаўцаў на фартэпіяна.

Вяддзе актыўную канцэртна – асветніцкую дзейнасць у складзе фартэпіяннага дуэта сумесна з дацэнтам кафедры фартэпіяна Н. В. Сазановіч, прымае ўдзел у творчым праэкце «Музыка ў музее», зрабіла запіс CD «Фартэпіянная музыка Г. Гарэлавай «Музыка гораду» (2007).

Член Саюза музычных дзеячаў (2020 г.).

Член журы міжнародных і рэспубліканскага конкурсаў па фартэпіяна для студэнтаў розных спецыяльнасцяў («Музыка дуэта» Акадэмія харавога мастацтва імя В. С. Папова, Масква, 2017,2018, 2019, 2021, «Карелия- Беларусь» Петразаводская дзяржаўная кансерваторыя імя А. К. Глазунова, Петразаводск, 2021, Першага адкрытага рэспубліканскага (з міжнародным удзелам) конкурсу выканаўцаў на фартэпіяна, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, Мінск, 2022).

Прымае ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных навукова- практычных канферэнцыях.

Сярод вучняў – лаўрэаты міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў: А. Морынец, А. Гаўрусёнак, Ю. Навіцкая, А. Бяспятая, П. Прыемка, А. Ярашук, М. Фурс, К. Глевіч, П. Кудзіч, А. Пілецкая, Д. Валодзіна, А. Гурава, А. Барысюк, А. Апановіч, Я. Хмялеўскі, Г. Матвейка, А. Ермак, А. Аляхновіч, Е. Захватошына, Г. Салодкая.

Узнагароджана Дыпломамі за педагагічнае майстэрства РАМ імя Гнесіных, Акадэміі харавога мастацтва імя В. С. Папова, Уфімскага дзяржаўнага універсітэту мастацтваў імя Загіра Ісмагілава, Сібірскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў імя Дзмітрыя Хварастоўскага; Падзякай за падрыхтоўку лаўрэатаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Узнагароджана Падзякай  рэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі за высокі ўзровень прафесійнага майстэртва і выхаванне адоранай і таленавітай моладзі (2016), Падзякай рэктара за плённую, добрасумленную працу, высокі ўзровень прафесійнага майстэтства, значны ўклад ва ўдасканаленне працэсу падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў (2022).

Публікацыі:

Артыкулы:

 • Жанр фортепианного квартета в ансамблевой литературе // Фортепианное образование. Проблемы и перспективы Вып. 3: Материалы конференции, Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского – Екатеринбург, 2012 ;
 • Ансамблевое исполнительство как форма креативного сотрудничества  // Модернизация музыкально – образовательного процесса в высшей школе: межвузовский сб. науч. и метод. ст. / сост. Е. С. Полякова [и др. ]. – Минск, 2015;
 • Методические рекомендации и исполнительский анализ сюиты для фортепиано в четыре руки e-moll Яна Тарасевича  // Подготовка учителя музыки в контексте компетентностного подхода: межвузовский сб. науч. и метод. ст. / сост. Е. С. Полякова [и др. ]. – Минск, 2016;
 • Исполнительские особенности сюиты для фортепиано в четыре руки e-moll Яна Тарасевича в курсе Фортепиано для студентов разных специальностей (в музыкальных вузах) // Культура. Наука. Творчество, Материалы X Международной научно – практической конференции, БГУКИ – Минск, 2016;
 • Камерно – инструментальное творчество С. И. Танеева как фактор развития русской музыки второй половины XIX — нач.XX вв. // Совершенствование музыкально – образовательного процесса: вопросы теории и практики: межвузовский сб. науч. и метод. ст. / сост. Е. С. Полякова [и др. ]. – Минск, 2017;
 • Практические аспекты проблемы формирования профессиональной мотивационной сферы у студентов разных специальностей музыкальных вузов // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика, Материалы IV Международной научно – практической конференции, БГПУ – Минск, 2017;
 • Фортепианный квартет G-MOLL (OP.25) Иоганнеса Брамса: опыт исполнительского анализа // Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание: [сб. ст. и материалов] / VI Международной научно – практической конференции, Южно – Уральский институт искусств имени П. И. Чайковского – Челябинск, 2018;
 • Исполнительская интерпретация крупной циклической формы (на примере сонаты для скрипки и фортепиано G – dur op.78 Иоганнеса Брамса) // Вести Института современных знаний. – Минск, 2018. –  вып.4;
 • Некоторые черты камерно – инструментального творчества С.И.Танеева (на примере фортепианного квартета ор.20) // Вопросы музыкальной культуры и искусства в современных исследованиях: сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки. – Минск, –  Вып.46. –  С.   110 –119;
 • Актуальные тенденции преподавания дисциплины «Фортепиано» в музыкальных вузах для студентов, обучающихся по направлению специальности «Инструментальное исполнительство (струнные смычковые инструменты) // Современные проблемы преподавания фортепиано в учреждениях высшего образования / сост. Н. В. Сазанович. – Минск: Белорус. гос. академия музыки, 2020. – С.22-26;
 • Ансамблевое исполнительство как форма реализации принципов обучения в музыкальных вузах // Музыкальная культура Беларуси и мира: актуальные проблемы этномузыкологии, истории музыки, педагогики.: сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки. – Минск, Вып.52. – С.164-172.

Вучэбна- метадычныя дапаможнікі:

 • Кирдань, Н. Игра в камерных ансамблях: квартеты для фортепиано, скрипки, альта и виолончели: учеб.- метод. пособие / Н. Кирдань. – Минск: Белорус. гос. академия музыки, 2012. – 38 с.;
 • Кирдань, Н. Камерный ансамбль. Раздел 6: Камерные произведения крупной циклической формы различных стилей и эпох: учеб.- метод. пособие / Н. Кирдань. – Минск: Белорус. гос. академия музыки, 2019. – 58 с.

Навучальныя праграмы:

 • Фп.: уч. программа по спец.: 1-16 01 06; 1-16 01 07. – Минск, 2006;   : Фп.: тип. уч. программа для высших уч. заведений по направлению  спец.: 1-16 01 02 — 01. – Минск, 2014;  Фп.: уч. программа для высших уч. заведений для направления спец.: 1-16 01 02-01. – Минск, 2016.