Кафедра аркестравага дырыжыравання і інструментоўкі

Янковіч Сяргей Іванавіч

Пасада: дацэнт кафедры аркестравага дырыжыравання і інструментоўкі
Вучонае званне: дацэнт (1993)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ім. А. В. Луначарскага, па класе народных інструментаў, 1978; асістэнтура-стажыроўка Дзяржаўнага музычна-педагагічнага інстытута імя Гнесіных, па класе народных інструментаў, 1983; Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ім. А. В. Луначарскага па класе кампазіцыі, 1986
Выкладчык  дысцыплін: гісторыя аркестравых стыляў, інструментазнаўства, інструментоўка і чытанне аркестравых партытур, апрацоўка і сачыненне


Нарадзіўся 26 сакавіка 1955г. у г. Бабруйску Магілёўскай вобл. (Беларусь). З 2000г. з’яўляецца дацэнтам кафедры інструментоўкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 2015-2017 гг. – дацэнт кафедры кампазіцыі і інструментоўкі. З 2017г. – дацэнт кафедры аркестравага дырыжыравання і інструментоўкі. Член Беларускага саюза кампазітараў (1989).

Янковіч С. І. ажыццяўляе навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыі.

Ім распрацаваны «Асновы кампазіцыі і перакладанняў» вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па накірунку спецыяльнасцяў 1-16 01 04 Струнныя смычковыя інструменты (па напрамках), 1-16 01 05 Арфа, 1-16 01 06 Духавыя інструменты (па напрамках), 1-16 01 07 Ударныя інструменты,1-16 01 08 Струнныя народныя шчыпкова-ўдарныя інструменты (па напрамках), 1-16 01 09 Баян-акардэон (Мінск: Беларуская гасуд. акадэмія музыкі,2018г.); “Інструментоўка” вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для накіравання спецыяльнасці 1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства) (Мінск: Беларуская дзярж. акадэмія музыкі, 2018г.); “Чытанне партытур” вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне па напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-01 мастацтвазнаўства (музыказнаўства) (Мінск: Беларуская дзярж. акадэмія музыкі, 2018г.). “Гісторыя аркестравых стыляў” вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па напрамку спецыяльнасці 1-16 01 02-01 дырыжыраванне (оперна-сімфанічнае) (Мінск: Беларускі дзярж. акадэмія музыкі, 2021г.); “Камп’ютарная аранжыроўка” вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па напрамку спецыяльнасці 1-16 01 01 Кампазіцыя. (Мінск: Беларускі дзярж. акадэмія музыкі, 2022 года).

Янковіч С. І. таксама валодае значнымі творчымі дасягненнямі. Творы, якія ён сачыніў у галіне камернага, аркестравага жанру, уваходзяць у навучальны і канцэртны рэпертуар, з’яўляюцца абавязковымі на рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, набываюцца рэпертуарнай камісіяй Міністэрства культуры РБ, друкуюцца музычнымі выдавецтвамі. Сачыненні Янкоўскага з’яўляюцца аб’ектамі музычна-тэарэтычных даследаванняў.

Асноўныя сачыненні:

 • Для сімфанічнага аркестра: Сімфонія №1(1986), № 2 “Амаркорд”(2008), Канцэрт для скрыпкі з аркестрам (1989); Эпітафія “Памяці ахвяр афганскай вайны” для саліруючай скрыпкі з аркестрам (1998),”Настальгія” (2002).
 • Для камернага аркестра: Адажыа для струнных, арфы, ударных i чэмбала(1986), транскрыпцыя балета. Э. Ванжуры “Венера і Аданіс” (1992), “Інтэрмецца”, “Сарабанда”, “Скерца”, “Адажыетта”, “Галоп” (2006). Канцэрт для цымбалаў з аркестрам (2016). Канцэрт для домры з аркестрам (2019).
 • Для народнага аркестра: музычная карціна “Мой край» (2008), “Рамантычны вальс” (2014).
 • Для духавога аркестра: сюіта «Жавараначкі» (2009).
 • Для эстраднага аркестра: п’еса «Знакі задыяку» (1987).
 • Для фартэпіяна: чатыры п’есы (1981), варыяцыі (1983); «Гумарэска» (2010);
 • Для баяна: Тры фантастычных танца (1980), Саната(1986), Прэлюдыя і Таката (1998), “Цфасманіяда” канцэртная фантазія на тэмы А. Цфасмана, “Дакраніся рукою да зорак” цыкл дзіцячых п’ес (2007) .
 • Для домры і фартэпіяна: «Чорная архідэя» (2007); раманс «Вочы, якія люблю» (2012).
 • Для цымбалаў і фартэпіяна «Падарожжа ў чароўную краіну”, «Карнавал» цыклы дзіцячых п’ес (2011).
 • Варыяцыі для кларнета(1982), Скерца для флейты і ф-ана (1982), варыяцыі для фальклорнага ансамбля (1983), «Скамарошына» для дудкі, скрыпкі, цымбал і баяна, квінтэт для духавых інструментаў (1988), Струнны квартэт (1991), «Пастараль» для камернага ансамбля(1992), «Водар белых лілей струменіцца над цёмнай вадой» для скрыпкі, альта і віяланчэлі (1993), сюіта «Жавароначкі» для квартэта труб (2009), дывертысмент для чытальніка, медных і ўдарных інструментаў «Чыстасардэчны дар» на вершы І.Бродскага (2013), «Сарабанда» для скрыпкі і фартэпіяна (2017).
 • Для хору: паэма «Песня Песняй цара Саламона» (2009).

Апрацоўкі беларускіх народных песень:  «Ішла Купалка», «Ды пойдзем, сястрыцы» для змешанага хору (1989).

Публікацыя:

 • Вучэбна-метадычны дапаможнік па інструментоўцы для камернага аркестра для сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў на аснове аўтарскага твора «Adagietto» для камернага аркестра. Выд. Белдіпк, 2007г. 8,5 л. п.
 • “Хрэстаматыя педагагічнага рэпертуару” для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры і мастацтваў па спецыяльнасці 2-17 03 01 «Мастацтва эстрады (па напрамках)» выд. ДУА “Інстытут культуры Беларусі”, 2012 г. 7,1 п. л.
 • “Чыстасардэчны дар” дывертысмент для медных, ударных і чытальніка
 • / на вершы і. Бродскага/, партытура. Выд.БДАМ, 2014г. 4 п. л.
 • Сюіта для квартэта труб“ Жавараначкі ” ўвайшла ў зборнік п’ес беларускіх кампазітараў. Выд. БДАМ,2012. 2,5 л. п.
 • “Карнавал” зборнік п’ес для ансамбля цымбалаў і ф-на 2.32 п. л.,  «Выдавец В. А. Грушэўскі».
 • «Вясёлы клоўн ” цыкл дзіцячых п’ес для ансамбля цымбалаў і ф-на
 • 3 п. л., «Выдавец В. А. Грушэўскі».
 • «Песня Песняй цара Саламона”». Паэма для змешанага хору, партытура. Выд.БДАМ, 2017г. 1 п. л.
 • «Прэлюдыя і таката» для баяна. Выд.БДАМ, 2017г. 1,6 п. л.
 • «Чорная архідэя» для домры і фартэпіяна. Выд.БДАМ, 2017г. 1,4 п. л.
 • «Вочы, якія люблю». Раманс для домры і фартэпіяна. Выд.БДАМ, 2017г. 1 п. л.
 • Вядзе аўтарскі курс па аранжыроўцы. З’яўляецца членам журы рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. Мае фондавыя запісы на Беларускім радыё.
pic pic pic