Кафедра фартэпіяна

Спектар Барыс Ісакавіч

Пасада: Загадчык кафедры фартэпіяна
Вучонае званне: Прафесар (2016)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ім. А.В. Луначарскага (1973, клас фартэпіяна Г.І. Шаршэўскага), там жа пад яго кіраўніцтвам асістэнтура – стажыроўка (1976)
Выкладаемыя дысцыпліны: фартэпіяна


Нарадзіўся 18 ліпеня 1949 у г. Мінску (Беларусь).

З 1976 г. працуе выкладчыкам кафедры фартэпіяна Беларускай дзяржаўнай кансерваторыi ім. А.В. Луначарскага. З 1991 г. па цяперашні час – загадчык кафедры фартэпіяна Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Праводзіць заняткі на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Член Саюза музычных дзеячаў (1988 г.).

Лаўрэат міжнародных конкурсаў у намінацыі «Сола» (Міжнародны конкурс «Musica Classica», г.Руза, 1 прэмія, 2015 г.) і «настаўнік–вучань» (8 Міжнародны конкурс асветніцкіх праграм «Музыка і слова», г. Масква, 2016 г.).

У якасці саліста, ансамбліста і дырыжора выступаў у 140 канцэртах у Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі. Выступаў у ансамблі з: Л.Ахрэмчык (фартэпіяна), Л.Тэр-Мінасян (фартэпіяна), В.Жывалеўскім (цымбалы), Я.Грыдзюшка (гітара), Е.Асновічам (скрыпка).

Музычнай падзеяй стала выкананне цыклу «Усе санаты Л.Бетховена» для скрыпкі і фартэпіяна (2003 г.) з Е.Асновічам.

За гады працы ў Акадэміі музыкі падрыхтаваў 155 спецыялістаў, у тым ліку 15 лаўрэатаў і дыпламантаў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў па фартэпіяна, у тым ліку лаўрэаты міжнародных конкурсаў Е.Карпіевіч, М.Мірская, Н.Мурзіна, А.Пяцэвіч, А.Пружаноўскі, А.Дзярноўскі, Лі Сюань, Д.Буян, С.Чабатарова і інш.

З’яўляецца членам і старшынёй журы рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, якія праводзяцца ў гарадах Рэспублікі Беларусь, у Маскве, Екацярынбургу, Казані, Астане, і інш.

Аўтар дакладаў на рэспубліканскіх і міжнародных навукова-практычных канферэнцыях па пытаннях гісторыі, тэорыі і методыкі фартэпіяннага мастацтва; водгукаў на кандыдацкія і доктарскія дысертацыі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта (2002), Ганаровым знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2004), медалём Францыска Скарыны (2012). Мае заахвочванні і падзякі ад Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, Беларускага саюза музычных дзеячаў (медаль «За ўклад у развіццё музычнага мастацтва»).

Публікацыя:

 • Некоторые закономерности анс. игры на примере произв. бел. композиторов: метод. разработка – Минск, 1991;
 • Совершенствование методики обучения игре на фортепиано: уч. пособ.– Минск, 2009.
 • Совершенствование методики обучения игре на фортепиано: учеб. Пособие / Б.И.Спектор.- Изд. 2-е, доп. – Минск: Белорусская госудпрственная академия музыки, 2013.
 • Методика обучения игре на фортепиано: учебник/ Б.И.Спектор.-Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2015.

Артыкулы:

 • Специфика работы с учащимися отд. нар. инстр. в кл. общ. фортепиано // Вопросы теории и прак¬тики муз. пед.: сб. науч. тр.– Минск, 1989;
 • Развіццё навыкаў ужывання педалі ў самастойных занятках // Науч.тр. БГАМ.– Минск, 1994.– Вып.4: Вопросы теории и практики преп. общ. фортепиано;
 • Импровизация в муз. воспитании учащихся // Обучение и воспитание худ. одаренных детей и молодежи: проблемы психологии, пе¬дагогики, методики: материалы Междунар. науч. конф. «Муз. воспитание и образование», Минск, 9–12 янв. 2001.– Минск, 2001.
 • Интенсификация учебных занятий в классе фортепиано. Сб. «Фортепианное образование. Проблемы, перспективы». Вып. 5. «уральская государственная консерватория им. М.П.Мусорского, г.Екатеринбург, 2017.
 • Сочинение и импровизация в работе над фортепианной техникой. Сб. «Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика», «Казанская государственная консерватория им. Н.Г.Жиганова», 2017.
 • Музыкант с большой буквы. Книга «Музыка жизни: статьи, воспоминания, впечатления», БГАМ, Минск, 2018.
 • Транспонирование как один из творческих видов работы в классе фортепиано. Сб. «Современные проблемы преподавания фортепиано в учреждениях высшего образования», БГАМ, Минск 2020.
 • Проблемы любительского музыкального образования в рамках реализации программы повышения квалификации учителей детских школ-искусств по классу фортепиано». /«Белорусский государственный университет культуры и искусств». – Минск, 2021.
pic pic pic