Кафедра струнных смычковых інструментаў

Пішчык Марыя Лявонцьеўна

Пасада: Старшы выкладчык кафедры струнных смычковых інструментаў
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (2004, клас Р.Дз. Крывель), там жа пад яе кіраўніцтвам асістэнтура-стажыроўка (2007), там жа аспірантура (2020) пад кіраўніцтвам А.Л. Капілава
Выкладаемыя дысцыпліны: Спецыяльны інструмент(скрыпка), методыка выкладання спецыяльнага інструмента (вывучэнне педагагічнага рэпертуару), гісторыя выканальніцкага мастацтва


Нарадзілася 04 лютага 1981 у г.Мінску (Беларусь).

З 2006 па 2013 гады і з 2016 года па цяперашні час – выкладчык кафедры струнных смычковых інструментаў па сумяшчальніцтве. Вучэбная нагрузка складае 0,5 шт.адз.

З 2002 г. па цяперашні час – артыст Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь; 2009-2013 гг., з 2021 г. па цяперашні час – канцэртмайстар аркестра.

Лаўрэат міжнародных конкурсаў “LEGE ARTIS” (Масква, 2021 г.), “THE NEW GENERATION” (Талін, 2021 г.).

Публікацыі:

 • «Скрыпач Карл Грыгаровіч (1868 – 1921)» // Матэрыялы XIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Навука і адукацыя ва ўмовах сацыяльна-эканамічнай трансфармацыі грамадства». Мінск, 2010;
 • «Н.Д. Браценнікаў як выдатны прадстаўнік скрыпічнага мастацтва Беларусі 2-й паловы XX ст.» // Весці Інстытута сучасных ведаў. Мінск, 2010. Вып. 4;
 • “Рыцар скрыпкі” (да 50-годдзя педагагічнай дзейнасці прафесара кафедры скрыпкі А.Б. Янпольскага) // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мінск, 2010. Вып. 17;
 • “Станаўленне і развіццё прафесійнай скрыпічнай адукацыі і выканальніцкага мастацтва Беларусі ў пачатку XX стагоддзя” // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох” у рамках XX Навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай (1906 – 1987). Мінск, 2011;
 • «Творчая дзейнасць Аркадзя Львовіча Бяссмертнага (1893 – 1955)» // Матэрыялы V Міжвузаўскай канферэнцыі-семінара студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «Музычная адукацыя: навуковы пошук у вырашэнні актуальных праблем навучальнага працэсу ў сучаснай ВНУ». Масква, 2011;
 • Педагагічная і выканальніцкая спадчына А.Л. Бяссмертнага – заснавальніка прафесійнай скрыпічнай школы Беларусі / М.Л. Зыкава // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: навукова-тэарэтычны часопіс, 2012.-№20. – С. 78-82. – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі;
 • Станаўленне і развіццё прафесійнай скрыпічнай адукацыі і выканальніцкага мастацтва Беларусі ў пачатку XX ст./ М. Зыкава// Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: (серыя 6. Пытанні сучаснага музыказнаўства ў даследаваннях маладых вучоных; вып. 28)/ ​​(склад. Т. С. Якіменка). – С.66-75. – Мінск. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2012;
 • З гісторыі беларускага скрыпічнага мастацтва першай паловы XX ст. (1920-30-я гг.) М. Зыкава // Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: (Серыя 6. Пытанні сучаснага музыказнаўства ў даследаваннях маладых вучоных; вып.29) / (склад. А.У. Куракіна). – С.135-147, Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2013;
 • Пішчык М.Л. Беларуская скрыпічная школа на сучасным этапе: творчыя партрэты педагогаў / М. Пішчык // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2017.-№31. – С. 85-95;
 • Пішчык М.Л. Творы для скрыпкі і фартэпіяна Генрыха Вагнера. / М. Пішчык // Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Выпуск 43 – Мінск, 2018. – С. 64-77;
 • Творы для скрыпкі ў творчасці беларускіх кампазітараў XX стагоддзя / Пішчык М.Л. // Навука і адукацыя ва ўмовах сацыяльна-эканамічнай трансфармацыі грамадства (Матэрыялы XXIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі). – 2021. – Мінск, 3 снежня 2020 г. – С. 14-16.Вучэбна-метадычныя выданні: Анталогія беларускага скрыпічнага канцэрта, выпуск 1, 2021 г. (укладальнік, рэдактар ​​скрыпічнай партыі, аўтар уступнага артыкула).