Кафедра музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва

Яканюк Вадзім Лявонцьевіч

Пасада: Прафесар кафедры музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва
Навуковая ступень: Кандыдат педагагічных навук (1977). Доктар педагагічных навук (1995)
Навуковае званне: Прафесар (1992)
Ганаровае званне: Заслужаны работнік адукацыі Рэспубллікі Беларусь (2011)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя імя А.В.Луначарскага па класу фартепіяна І.А. Цвятаевай, аспірантура Маскоўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя У.І. Леніна пад кіраўніцтвам доктара педагагічных навук, прафесара В.А. Апраксінай (1977)
Выкладае дысціпліны: Асновы псіхалогіі і педагогікі, Музычная педагогіка, Музычная псіхалогія, Метадалогія напісання навукова-метадычных работ, Педагогіка і псіхалогія вышэйшай адукацыі  (магістратура), Педагогіка і псіхалогія вышэйшай школы (аспірантура), Дыдактыка, Актуальныя праблемы музычнай адукацыі (педагогіка і псіхалогія).


Нарадзіўся 22 сакавіка 1946 г. у г. Гродна (БССР).

У 1988–1998 і з 2005-2021 загадчык кафедры музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва. Выкладаў клас спецыяльнага фартепіяна (1983–1995), вядзе лекцыйныя курсы «Асновы псіхалогіі і педагогікі», «Музычная педагогіка», «Музычная псіхалогія», «Педагогіка і псіхалогія вышэйшай школы», «Дыдактыка» для студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, слухачоў факультэта павышення кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. Ажыццяўляе кіраўніцтва падрыхтоўкай дыпломных работ, магістэрскіх, кандыдатскіх і доктарскіх дысертацый.

У 1983–2005 прарэктар БДК/БДАМ (1983–1986 па вучэбнай рабоце, 1986–1992 па навуковай і ідэйна-творчай рабоце, 1992–2005 першы прарэктар).

Аўтар навуковых даследаванняў у галіне музычнай адукацыі (генэзіс, тэорыя, метадалогія, дыдактыка), музычнага мастацтва (творчасць, выканальніцтва), псіхалогіі прафесійнай музычнай дзейнасці (матывацыя, патрэбносці, інтарэсы, здольнасці).

 Дысертацыі:

 • Профессиональные интересы студентов педвуза и пути их развития (в процессе индивидуального фортепианного обучения): дис. канд. пед. наук: 17.00.02. М., 1977.;
 • Генезис мотивации профессиональной деятельности музыканта: дис. док. пед. наук: 17.00.01. Минск, 1995.

Старшыня савета па абароне дыс. д-ра (канд.) мастацт. пры БДАМ (1996-2016). З 1996 член экспертнага савета ВАК РБ па педагагаічным і псіхалагічным навукам, з 2011 па 2020 г. – старшыня. З 2001 па цяперашні час член дзяржаўнага экспертнага савета па сацыяльна-эканамічсным праблемам развіцця дзяржаўнасці Беларусі ДКНТ РБ.

Заснавальнік і галоўны рэдактар (2001–2017) навукова-тэарэтычнага часопіса «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі». Член рэдакцыі рэспубліканскага межведамаснага зборніка навуковых артыкулаў «Вопросы культуры и искусства Беларуси» (1990–1994), часопісаў «Асновы мастацтва» (1996–2001), «Мастацтва Беларусі» (2002), навукова-тэарэтычнага часопіса «Вестник ГГУ» (з 2011 па ц/ч), серыі навуковых выданняў «Научные труды БГАМ», выдання «Музыка в развитии духовной культуры человека» (г, Вільнюс).

Навуковы кіраўнік Дзяржаўных навукова-тэехнічных праграм «Культура Беларусі» (з 1997–2015), Праграмы дзяржаўнай падтрымкі мастацка адораных дзяцей і моладзі (1993), Канцепцыі прафесійнай адукацыі ў галіне  мастацтва Беларусі (1999), Праграмы прапаганды музычнага мастацтва Беларусі на 2005–2010 гг. Навуковы кіраўнік ЧНК па выкананню задання «Фонд Л.М.Абеліёвіча», член ЧНК па выкананню заданняў «Развіццё сістэмы дадатковай адукацыі дарослых», «Распрацаваць навукова-метадычныя асновы, адукацыйны стандарт і вучэбна-праграмную дакументацыю адукацыйнай праграмы вышэйшай адукацыі ІІ ступені з паглыбленай падрыхтоўкай спецыялістаў, якая забяспечвае  атрыманне ступені магістра ў галіне музычна-выканальніцкага мастацтва»,  «Распрацаваць навукова-метадалагічныя падыходы да аналізу дзейнасці ўстаной сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры Рэспублікі Беларусь», «Распрацаваць рэкамендацыі па вызначэнню эфектыўнасці дзейнасці ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адцкацыі ў галіне культуры».

Прымаў удзел у міжнародных канферэнцыях, выступаў з дакладамі, лекцыямі і майтар-класамі ў ЗША, КНР, ФРГ, Аўстрыі, Іспаніі, Галандыі, Славеніі, на Кіпры, у Венгрыі, Польшы, Літве, Грузіі, Расіі, Украіне, Беларусі і інш.

Лаўрэат Рэспубліканскага конкурса маладых выканаўцаў (1963, Минск, І прэмія, фартэпіяна).

Член журы і аргкамітэта міжнародных конкурсаў выканальнікаў (Рыга, 1985; Хмяльніцкі, 1985; Мінск, 1983, 1989, 1996; Кішынёў, 1989, 2007; Варшава, 1995; Нікасія, 1998).

Старшыня  камісіі ФПКП па атэстацыі выкладчыкаў і канцэртмайстараў  УССА на прысуджэнне вышэйшай катэгорыі.

Аўтар сцэнарыяў: мюзыкла «Месс-Менд» (муз. А.Мдзівані, 1987), оперы «Маленькі прынц» (муз. А.Мдзівані, 2008), балета «Шагрэнь» (муз. А.Мдзівані, 2008), теле- і радыёперадач пра беларускіх кампазітараў М.Аладава, Г.Вагнера, Я.Глебава, Я.Цікоцкага, П.Падкавырава, Р.Пукста, М.Чуркіна і інш.

Узнагароджаны медалём і ордэнам Францыска Скарыны (2006, 2022), Ганаровай Граматай Вярхоўнага Савета РБ (1994), Ганаровай Граматай Савета Міністраў РБ (2002), Ганаровай Граматай Міністэрства культуры РБ (1996), Ганаровай Граматай Міністэрства асветы СССР (1983), нагрудным знакам «Победитель соцсоревнования» (1975, 1980). Прысуджанана персанальная надбаўка за выдатны ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь (2005). Ганаровая Грамата ВАК Рэспублікі Беларусь (2016). Нагрудны знак Беларускага саюза музычных дзеячоў «За ўклад у развіццё музычнага мастацтва» (2016). Нагрудны знак «Белорусская государственная академия музыки» (2016). Ганаровая Грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2017). Нагрудны знак Міністерства культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» (2021).

 Сярод выхаванцаў 19 кандыдатаў і дактароў навук:

 • доктар педагагічных навук, прафесар Вільнюскага педагагічнага універсітэта доктар педагагічных навук, прафесар Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта Галяшэвіч Б.А.;
 • кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, загадчык кафедры музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва Беларускай дзяржаўнай академіі музыкі Аношка І.Ю.;
 • кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, дацэнт кафедры спецыяльнага фартэпіяна Беларускай дзяржаўнай академіі музыкі Громава Н.С.;
 • кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Шаўчэнка В.Р.
 • кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, загадчык кафедры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага уніиверсітэта імя М.Танка Ніжнікава А.Б.;
 • кандыдат педагагічных навук, дацэнт Белорусского Беларускага дзяржаўнага педагагічнага уніиверсітэта імя М.Танка Марчанка І.П.;
 • кандыдат педагагічных навук, дацэнт Белорускай дзяржаўнакй академі мастацтваў Багачова І.Б.;
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD) М.Р. Хаміцкая (Францыя);
 • кандыдат мастацтвазнаўства, дацент Палітанская В.І.;
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), прафесар, загадчык кафедры фартепіаяна Ляонінскай кансерваторыі Не На (г. Ляонін, КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), прафесар Хэнанского універсітэта Пан Вэй (г. Кайфэн, КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт, прарэктар Чженьчжоускага універсітэта Сунь Вэйбо (г. Чжэньчжоу, КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт Чженьчжоуского універсітэта Фэн Лей (г. Чжэньчжоу, КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт, дэкан Аньянскага педагагічнага універсітэта Лю Цзиньтао (г. Аньян, КНР;
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт Хэнанского палітехнічнага універсітэта Сун Джуан (г. Цзяо Цзо, КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт Ся Юньцзин (КНР);
 • кандыдат мастацтвазнаўства (PhD), дацэнт Уханьскай кансерваторыі Ван Хонтао (г. Ухань, КНР).
 • кандыдат мастацтвазнаўства Ассуил М.А.

Лаўрэат конкурса:
Канстанцінаў В.С. — XXVII Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў,  Дыплом за работу 1 катэгорыі, 2020.

Аўтар больш за 300 навуковых прац (манаграфій, вучебных дапаможнікаў, нотных выданняў, навуковых артыкулаў і інш.)

Манаграфіі:

 • Яконюк, В. Л. Развитие интереса к профессии учителя музыки / В. Л. Яконюк. – Минск: Вышэйшая школа, 1979. – 104 с.
 • Яконюк, В. Л. Музыкант. Потребность. Деятельность.– Минск: Белорусская академия музыки, 1993. – 147с.

 Раздзелы ў каляктыўных і шматтомных выданнях:

 • Канцэпцыя прафесійнай адукацыі ў галіне мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь. Рэд.-склад. В.Л. Яканюк. – Мінск: БелДАМ, 1999. – 70 с. (С. 3-45)
 • Вопросы оптимизации содержания музыкального образования (школа – училище – вуз): Монография/Ред.-сост. В.Л. Яконюк. – Минск, 2002.

Раздзелы і асобныя публікацыі ў замежных выданнях:

 • Яконюк, В.Л. Концепция реформы музыкального образования в Беларуси (высшая школа) //Muzikos kulturos situacija nepriklausomoje lietuvoje. Vilnus, 1997.
 • Яконюк, В.Л. Мотивация достижения и проблемы становления творческой личности музыканта // Muzikinio ugdymo problemos: zvilgsnis i XXI amziu.
 • Яконюк, В.Л. Преемственность музыкального образования и проблемы диверсификации музыкально-образовательных систем // Muzikinis ugdimas: testinumo ir grandziu saveikos problemos. Vilnius, 1999.
 • Яконюк, В.Л. Музыкальное образование ХХI века в контексте глобализации культуры //XXI amziaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozes. Vilnius, 2000.
 • Jakoniukas, V. Music Education of the 21st Century: Traditions and Innovations // Teacher Education (Reasearch Works). Šiauliai University, 2006. № 6.
 • Яконюк, В.Л. Музыка как средство невербальной коммуникации в системе художественной культуры/В.Л. Яконюк//Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna. Praca zbiorowa pod redakcją K. Piątkowskiej-Pinczewskiej. – Poznań – Kalisz, 2009. – С. 23-29.
 • Jakoniukas, V. Muzika kaip neverbalinės komunikacijos priemonė kultūros ir švietimo sistemoje/ V.Jakoniukas//Dvasingumas žmogaus pasaulyje. Kolektiviniė monografija/Sudarytojai ir rengėjai: Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė. – Vilnius, 2009/Yakoniuk V. Music as Means of Nonverbal Communication in System of Culture and Education/V. Yakoniuk//Spirituality in the Human World/. – С. 296-302.
 • Jakoniukas, Vadimas. Naujas muzikinio švietimo turines kaip ugdomosios erdvés harmonizavimo kelias/V. Jakoniukas//Ugdymo dvasingumas: kolektyviné monografija. Sudaré ir parenge Jonas Kievišas. – Vilnius, 2012. – С. 81-90.
 • Jakoniukas, V. «Homo musicus»: link muzikinės sąmonės. Vadimas Jakoniukas (Baltarusija)// Ugdimo Dvasingumo Kontekstas. – Vilnius: Źuvėdra. – 2014. – C. 273 – 277.
 • Wadzim Yakaniuk. Belarus: Music Edukation / Edukation in Eastern Europe and Eurasia. – London: Bloomsbury Academic, 2014. – P. 25 – 46.

 Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях:

 • Яканюк, В.Л. Музычнае выхаванне //Энцыкл. літ. і маст. Беларусі. Т.3. Мінск, 1986. (Соавторство – В.П. Прокопцова)
 • Яконюк, В. Л. Музыкальное образование/В.Л. Яконюк // Белорусская педагогическая энциклопедия. Минск: «Адукацыя і выхаванне», 2015.
 • Яконюк, В. Л. Музыкальная педагогика / В.Л. Яконюк // Белорусская педагогическая энциклопедия. Минск: «Адукацыя і выхаванне», 2015.

 Навуковыя артыкулы:

 • Опыт исследования профессиональных интересов студентов музыкально-педагогического факультета педвуза // Мет. вопр. муз. восп. Сб. науч. тр. Минск, 1976.
 • Комплексно совершенствовать систему общего музыкального воспитания // Музыка. Вып. 5. Вильнюс, 1985.
 • Формирование мотивации профессиональной музыкально-педагогической деятельности у студентов музыкальных вузов // Пробл. подг. пед. кадров в муз. вузах. Тбилиси, 1986.
 • О профессиональной мотивации педагога-музыканта // Музыка в школе. 1988, №2.
 • Методологические проблемы музыкальной педагогики // Воп. теор. и прак. муз. пед. Минск, 1989.
 • Психолого-педагогические предпосылки становления мотивации профессиональной музыкальной деятельности // Воп. оптимизации муз. обуч. и восп. в высш. шк. Минск, 1993.
 • Музычная адукацыя Беларусі: канцэптуальныя падыходы рэформы і развіцця // Пытанні культуры і мастацтва Беларусі. Вып. 13. Мінск, 1994.
 • Генезис мотивационной сферы педагога-музыканта в контексте реформы высшего музыкального образования // Муз. обр. в контексте культуры: воп. теор., истор., методол. М., 1994.
 • Рэформа вышэйшай музычнай адукацыі як навуковая праблема //Весці БДПУ. № 1(3). Мінск, 1995.
 • Психолого-педагогические предпосылки и условия развития мотивационной сферы музыканта// Воп. подг. музыканта-педагога: Межвуз. сб. ст. Вып. 2 / Сост. А.Н. Якупов, М.М. Берлянчик // Магнит. гос. консер., Моск. гос. консер. им. П.И. Чайковского. Магнитогорск, 1997.
 • Адзінства функцый мастацтва і навукі і станаўленне гуманістычнай накіраванасці адукацыі //Асновы мастацтва. Мінск, 1997. № 4.
 • Беларускае музыказнаўства: урокі гісторыі і перспектывы развіцця // Бел. сучас. мастацтвазнаўства і крытыка. Мінск, 1998.
 • Концептуальные проблемы реформы высшего музыкального образования // Вестник межд. акад. наук высш. шк. № 1(7). М., 1999.
 • Высшая музыкальная школа в контексте реформы образования. Вопросы методологии // Весці БДАМ. Мінск, 2001. № 1.
  Проблемы глобализации музыкального образования: взгляд в ХХI век //Музычная і тэатральная адукацыя: пра
 • Музыкальное образование ХХI века: традиции и инновации // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: У 2 ч. Ч. 2: Прабл. тэатр., муз. і кінамастацтва ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце. Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі, навук. рэд. А.І. Лакотка. Мінск, 2007.
 • Высшая музыкальная школа: к новой парадигме образования ХХI столетия // Весці БДАМ, 2008. № 12.
 • Музыка как предмет междисциплинарного исследования (к проблеме научной интеграции в изучении художественной культуры) // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. ст., вып. 2. Минск, 2008.
 • Исполнительская школа как фактор преемственности музыкального искусства и образования // Ист. муз. обр. и современность: фундаментальный и прикладной аспекты. Пермь, 2011.
 • Расширение информационного поля изучения и пропаганды белорусского композиторского творчества («Фонд Белорусской музыки») // Муз. культура Беларусі на скрыжаванні эпох / Склад. Т.С. Якіменка; Навук. працы БДАМ. Вып. 26. Серыя 1, Бел. муз. культура. Мінск, 2011.
 • Болонский процесс и вузы искусства: взгляд из Беларуси // Сборник тезисов докладов участников XVIII Академических чтений Международной академии наук высшей школы «Модернизация образования в России и государствах–участниках СНГ: достижения и потери». Россия, г. Звенигород Московской области, 17–19 октября 2012 г.
 • Слово об Учителе: Ирина Александровна Цветаева // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. № 20. Минск, 2012.
 • Высшая музыкальная школа и проблемы диверсификации образования (к критике Болонского процесса) // История современности: музыкальное образование на постсоветском пространстве (опыт, проблемы, перспективы): материалы международного симпозиума четвертой сессии Научного совета по проблемам истории музыкального образования / ред.-сост. В.И. Адищев; Науч. совет по проблемам истории муз. образования; Курск. гос. ун-т; Перм. гос. гуманит.-пед. ун.-т. Курск; Пермь, 2014.
 • Белорусская фортепианная школа: опыт исторической преемственности (о методологии генерализации творческого опыта в сфере исполнительского искусства) // Весці БДАМ, 2015. № 26.
 • Эстетика героического. Белорусская музыка о Великой Отечественной блемы выкладання. Мінск, 2002. № 1(1).
 • Становление и развитие специальной педагогической подготовки в Белорусской государственной академии музыки (80-90 годы ХХ в.) //Муз. пед. и псих. Минск, 2002.
 • Методологические подходы к разработке научно-методических основ содержания музыкального образования // Воп. оптимизации содержания муз. обр. (школа–училище–вуз). Минск, 2002.
 • О Государственной научно-технической программе «Культура» // Весці БДАМ. № 5, 2004.
 • Исполнительская школа как фактор музыкального искусства: вопросы методологии // Весці БДАМ, 2007. № 10. войне // Весці БДАМ, 2015. № 26.
 • Становление теоретических основ музыкальной дидактики в отечественной музыкально-педагогической науке (из опыта работы кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки). Весці беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. № 31. Минск, 2017
 • Диссертационные исследования в области педагогики как отражение современного состояния педагогической науки. Адукацыя і выхаванне. №4. Минск,
 • Яконюк, В.Л. Диссертационные исследования в области педагогики как отражение современного состояния педагогической науки. Система государственной аттестации научных работ­ников высшей квалификации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 14–15 сент. 2017 г.). Минск, 2017.
 • Электронный архив: новый опыт в оптимизации научной, творческой, учебной работы в Белорусской государственной академии музыки  / В. Л. Яконюк ; Е. В. Лисова // Весці беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 2018. № 33. Минск, 2018
 • Музыкальная дидактика в XXI ст.: тенденции и инновации  // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 44. Профессиональное музыкальное образование на современном этапе: традиции и новации. Минск, 2018
 • Содержание образовательной программы магистратуры в области музыкально-исполнительского искусства: практико-ориентированная модель / И. Ю. Оношко ; В. Л. Яконюк. Весці беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.  № 33. Мінск, 2018
 • Эстетика героического. О белорусской музыке на тему Великой Отечественной войны. Культура. Наука. Творчество : сборник научных статей. Вып. 14: XVI Международная научно-практическая конференция (Минск, 14 мая 2020 г.). Минск, 2019
 • Становление и развитие специальной педагогической подготовки в Белорусской государственной академии музыки: традиции и инновации (к 40-летию создания кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства). Научные труды Белорусской государственной академии музыки.  Вып. 49. Вопросы теории и практики профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей.  Минск, 2020
 • Методологические основания исследования эффективности деятельности учреждений среднего специального образования в области культуры и искусств. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.  № 39. Минск, 2021.

Вучэбныя дапаможнікі:

 • Яконюк, В.Л. Развивающее обучение в классе фортепиано / В.Л. Яконюк. Минск, 1985.

 Вучэбныя праграмы:

 • Исполнительская практика (соавт). // Программы пед. инст. Сб. № 14. М, 1983.
 • Педагогика. Программа для муз. вузов. Минск, 1989.
 • Педагогіка. Праграма вуч. курса для выш. муз. навуч. устаноў і факультэтаў павышэння кваліфікацыі. Мінск, 1998.
 • Педагогіка. Праграма для сярэдніх спец. муз. навуч. устаноў. Спец. Г.11.19.00 «Інструментальнае выканальніцтва». Мінск, 1999.
 • Педагогика и психология высшей школы: уч. программа для студ. магистратуры БГАМ. Минск, 2009.
 • Специальная педагогическая подготовка: прогр. гос. экзамена учреждения высш. образования для группы специальностей 16 01 Искусство музыкальное для направления специальности 1-21 04 02-01 Искусствоведение (музыковедение). Минск, 2017.
 • Основы психологии и педагогики. Учебная программа учреждения образования по учебой дисциплине интегрированного модуля «Философия» для группы специальностей 16 01 Искусство музыкальное, для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), для направления специальности 1-24 04 02-01 Искусствоведение (музыковедениие). Минск, 2017.
 • Методика написания научно-методической работы. Учебная программа учреждения высшего образования для специальностей 1-16 01 01 Композиция, 1-16 01 03 Фортепиано. Минск, 2017.
 • Дидактика. Учебная программа учреждения высшего образования для специальностей 1-16 01 03 Фортепиано;1-16 01 04 Струнные смычковые инструменты (по направлениям); 1-16 01 01 Композиция; 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 1-16 01 07 Ударные инструменты; 1-16 01 08 Струнные народные щипково-ударные инструменты (по направлениям); 1-16 01 09 Баян-аккордеон. Минск, 2018.
 • Музыкальная педагогика: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для группы специальностей 1-16 01 Искусство музыкальное. Минск,
 • Педагогика и психология высшего образования : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-16 80 01 Музыкальное искусство. Минск, 2021.

 Састаўленне і рэдакцыя зборнікаў навуковых артыкулаў:

 • Вопросы теории и практики музыкальной педагогики. Сб. науч. тр. – Минск, 1980.
 • Вопросы оптимизации музыкального обучения и воспитания в высшей школе. Науч. тр. БАМ. Выпуск 3. Минск, 1993.
 • Музыкальная педагогика и психология: вопросы теории и практики /В.Л. Яконюк, В.Д. Кокушкин, К.И. Степанцевич и др. Минск, 2002.
 • Теория и практика профессиональной исполнительской и педагогической подготовки в высшей музыкальной школе/ред.-сост. В.Л. Яконюк; Науч. тр. БГАМ. Вып. 22. Серия 5. Вопросы истории и теории исполнительского искусства. Музыкальная педагогика. Минск, 2010.
 • Вопросы музыкального исполнительского искусства / сост. и науч. ред. В. Л. Яконюк; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 36. Серия 5. Вопросы теории и истории исполнительского искусства. Музыкальная педагогика. Минск: УО «Белорусская государственная академия музыки», 2015.
 • Белорусское музыкальное исполнительство в контексте художественной культуры / сост. и науч. ред. В.Л. Яконюк; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 38. Серия 5: Вопросы теории и истории исполнительского искусства. Минск: УО «Белорусская государственная академия музыки», 2016.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 49 : Вопросы теории и практики профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей / составители В. Л. Яконюк, И. Ю. Оношко ; главный редактор Е. Н. Дулова. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2020.

 Нотныя выданні:

 • «Я іграю на раялі». Мінск: «Беларусь», 1992. 2-е выд. 1994 г. (Сааўтарства – Г.М. Вагнер).
 • «Я іграю на раялі». Альбом другі. Мінск: «Беларусь», 1996. (Сааўтарства – Г.М. Вагнер).
 • Яконюк В. Л. «Спадчына». 100 урокаў піяніста-пачаткоўца. Сшытак першы «Восень». Минск: Канцілена, 1994.
 • Яконюк В. Л. «Спадчына». 100 урокаў піяніста-пачаткоўца. Сшытак другі «Зіма». Минск: Канцілена, 1994.

 Літаратура:

 • ЯКАНЮК Вадзім Лявонцьевіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 1: Дадатак: Шчытнікі – ЯЯ / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. Мінск: БелЭн, 2004;
 • Пяткевіч А.М. Людзі культуры з Гродзеншчыны: Даведнік. Гродна: ГрДУ, 2000;
  Белорусская ордена Дружбы Народов государственная консерватория им. А.В. Луначарского (очерки истории). – Мінск: Выш. шк., 1984;
 • Кокушкин, В.Д. Из истории кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства // Музыкальная педагогика и психология: вопросы теории и практики. Мінск: БГАМ, 2002;
 • Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка: гістотрыя і сучаснасць (1922-2002 гг.). Мінск: БДПУ, 2002;
 • «И снова в путь? И снова в путь!..». Интервью с В.Л. Яконюком (подготовила О.Г. Шевченко). Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. №29, 2016.
pic pic pic