Кафедра музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва

Жукава Ларыса Максимаўна

Пасада: Старэйшы выкладчык кафедры музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя (1969, клас фартэпіяна І.А. Цвятаевай), там жа асістэнтура-стажыроўка (1971) пад кіраўніцтвам І. А. Цвятаевай.
Выкладаемыя дысцыпліны: Параўнальны аналіз нотных рэдакцый, Методыка выкладання спецыяльнага iнструменту, вывучэнне педагагічнага рэпертуару (фартэпіяна).


Нарадзілася 28 чэрвеня 1945 г. у г. Бабруйску.

Член Беларускага саюза музычных дзеячаў і Беларускага саюза тэатральных дзеячаў. З 1971 па 1986 гг. працавала выкладчыкам спецыяльнага фартэпіяна Сярэдняй спецыяльнай музычнай школы пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. З 1984 г. працуе на кафедры педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва. За час працы ў БДАМ распрацавала аўтарскі лекцыйны курс і аўтарскую праграму па методыцы навучання ігры на фартэпіяна, праграмы па вывучэнню педагагічнага рэпертуару, параўнальнаму аналізу нотных рэдакцый і вучэбна-метадычныя комплексы, а таксама праграмы спецкурсаў «Невядомы Гайдн»,«Творы французскіх кампазітараў у рэпертуары ДМШ і музычных вучылішчаў», «Аўтэнтычныя напрамкі ў сучасным выканальніцкім мастацтве»,«Выбітныя прадстаўнікі фартэпіяннага выканальніцкага мастацтва ХХ стагоддзя», «Творы рускіх кампазітараў у рэпертуары ДМШ і музычных вучылішчаў» (спецкурс для замежных студэнтаў). Кіравала выпускнымі кваліфікацыйнымі і магістарскімі працамі студэнтаў, некаторыя з іх былі адзначаны дыпломамі на рэспубліканскіх конкурсах навуковых студэнцкіх работ. З 1992 па 2004 год загадвала фартэпіянным аддзяленнем кафедры музычнай педагогікі, гісторыі і тэорыі выканальніцкага мастацтва. З 1993 па 2018 год – выкладчык факультэта павышэння кваліфікацыі Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры (у цяперашні час-Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў). З сярэдзіны 60-х да пачатку 80 гадоў выступала як салістка і канцэртмайстар з праграмамі з твораў беларускіх кампазітараў.

Была першай выканаўцай шэрагу твораў У. Будніка, В. Войціка, С. Картэса, Я. Касалапава, А. Мдзівані, В. Помозова, Л. Шлег і іншых кампазітараў. Ажыццявіла шэраг фондавых запісаў твораў гэтых кампазітараў на Беларускім радыё.

Рэгулярна аказвае метадычную дапамогу выкладчыкам музычных школ рэспублікі, удзельнічае ў рабоце журы фартэпіянных конкурсаў юных выканаўцаў, выступае з дакладамі на міжнародных навуковых канферэнцыях.

Мае падзякі і граматы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

ПУБЛIКАЦЫI:

 • Жукова, Л. М. Аутентичное направление в современном исполнительском искусстве / Л. Жукова // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 49 : Вопросы теории и практики профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей. — С. 136-148. — Минск, 2020
 • Жукова, Л. М. Святослав Рихтер: «Моими учителями были папа, Нейгауз и Вагнер» / Л. М. Жукова // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 42. Исторические пути белорусской и мировой музыкальной науки и образования. — С. 277-284. — Минск, 2017
 • Жукова, Л. М. Педагогика Веры Горностаевой: уроки творчества, уроки жизни / Л. М. Жукова // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 39 : Музыкальное образование XXI века: рубежи и перспективы. — С. 180-184. — Минск, 2016
 • Жукова, Л. М. Эпштейн Владислав Михайлович // Московская консерватория (1866-2016): энциклопедия: в 2-х томах: том 2. – Прогресс-Традиция. Москва, 2016.
 • Жукова, Л. М. Григорий Соколов: размышления о музыкальном исполнительстве / Л. Жукова // Научные труды Белорусской государственной академии музыки : Вып. 36 : Вопросы музыкального исполнительского искусства / составитель и научный редактор В.Л. Яконюк. — С. 269-278. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2015
 • Жукова, Л. М. Исполнительская и педагогическая деятельность В.М. Эпштейна (по документам и воспоминаниям учеников) / Л.М. Жукова // Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Вып. 4. Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. C. 34-53. —  Москва, 2008.
 • Жукова, Л. М. «Нам не подняться до него» (исполнительское искусство Г. Л. Соколова в контексте современной музыкальной культуры) / Л. М. Жукова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Международной научной конференции, (23-24 марта 2006, Гродно) : в 2-х частях. — Ч. 1 — С. 191-192. — Гродно, 2006
 • Жукова, Л. М. Двойной портрет артиста на фоне Петербурга / Л. Жукова // Научные труды Белорусской государственной академии музыки / составитель и ответственный редактор К. И. Степанцевич. — Вып. 9. Актуальные проблемы теории и практики музыкальной педагогики. — С. 248-291. — Минск, 2005
 • Жукова, Л. М. Театрально-игровая природа Серебряного века в творчестве С. Прокофьева // Сергей Прокофьев. К 50-летию со дня смерти композитора. Сборник докладов Международной научной конференции. — Пловдив, 2005.
 • Жукова, Л. М. Стратегии развития музыкальных способностей в контексте современной культуры / Л. М. Жукова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы международной научной конференции : в 2-х частях. — Ч. 1. — С. 188-191. — Гродно, 2004
 • Жукова, Л. М. Традиции К. Н. Игумнова в белорусской музыкальной педагогике / Л. М. Жукова // Музыкальное искусство и музыкальное образование на рубеже веков : материалы научных конференций «Беларусь и музыкальное наследие ХХ столетия: поиски и обретения» (29-30 ноября 2001 г., Минск); «Музыкальное образование в контексте художественной культуры» (10-11 декабря 2002 г., Минск) / редактор-составитель В. Л. Яконюк. — Вып 1. — С. 28-36. — Мінск, 2004
 • Жукова, Л. М. Учитель музыки (к 95-летию со дня рождения Владислава Михайловича Эпштейна ) / Л. М. Жукова // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. — 2003. — № 4. — С. 134-138. — Мінск, 2003
 • Жукова, Л. М. Фортепианная музыка французских композиторов в репертуаре детских музыкальных школ / Л. М. Жукова // Музыкальная педагогика и психология: вопросы теории и практики : сборник / науч. ред. В. Л. Яконюк, сост. К. И. Степанцевич и др. — С. 164-182 . — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2002
 • Жукова, Л. М. Типологические особенности музыкантов-вундеркиндов (по историко-биографическим материалам) / Л. М. Жукова // Обучение и воспитание художественно-одаренных детей и молодежи: проблемы психологии, педагогики, методики : материалы Международной научной конференции : 9-12 января 2001 : Музыкальное воспитание и образование. — С. 124-132. — Минск, 2001

НАВУЧАЛЬНЫЯ ПРАГРАМЫ:

 •  Сравнительный анализ нотных редакций : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-16 01 03 Фортепиано / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» ; составитель: Л. М. Жукова. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2017. — 17 c.
 • Типовая учебная программа «Музыкальный инструмент (фортепиано)». Направление деятельности «Музыкально-инструментальное отделение» / Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 2017.
 • Методика преподавания специального инструмента : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-16 01 03 Фортепиано / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2013. — 26 с.
 • Изучение педагогического репертуара : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-16 01 03 Фортепиано / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2013. — 18 с.
 • Фортепиано : программа для детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусский государственный институт проблем культуры, 2008. — 56 с.
 • Методика обучения игре на фортепиано : программа-конспект для учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности «Фортепиано» / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный институт проблем культуры ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусский государственный институт проблем культуры, 2004. — 35 с.
 • Методика обучения игре на фортепиано : учебная программа для музыкальных вузов для специальности Г. 11. 19. 00, специализации Г. 11.19. 01 / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2003. — 22 с.
 • Методика обучения игре на фортепиано : учебная программа для слушателей факультета повышения квалификации руководящих работников и специалистов культуры / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный институт проблем культуры ; составитель Л. М. Жукова. — Минск : Белорусский государственный институт проблем культуры, 2002. — 14 с.

СКЛАДАЛЬНIK:

 • Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы / составитель Л. Жукова. — Минск : Шабатура Д. М., 2017.
 • Произведения современных белорусских композиторов для фортепиано / составление и нотная редакция, комментарии Жуковой Л. М. ; Министерство культуры Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Институт культуры Беларуси». — Минск : Институт культуры Беларуси, 2015.
 • Произведения французских композиторов для фортепиано : хрестоматия / составитель Л. Жукова. — Минск : Шабатура Д. М., 2014.
 • Музыкальный зоопарк : хрестоматия : учебное пособие для детских школ искусств / составитель Л. М. Жукова ; Министерство культуры Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Институт культуры Беларуси» : Вып. 3 : Ансамбли — Минск : ІнБелКульт, 2012
 • Темы и вариации : для фортепиано /составители Ахремчик Э. И., Жукова Л. М., Сергиевская Т. Ю.; Министерство культуры Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Институт культуры Беларуси». — Минск : [б.и.], 2012.
 • Хрестоматия для фортепиано: Произведения крупной формы: младшие классы / составитель Л. М. Жукова. — Минск : Издатель Шабатура Д.М., 2011.
 • Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы : средние классы детской музыкальной школы / составитель Л. Жукова. — Минск : Шабатура Д. М., 2011.
 • Музыкальный зоопарк : хрестоматия : учебное пособие для детских школ искусств / составитель Л. М. Жукова ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный институт культуры и искусств, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров : Вып. 2 : — Минск : 2009
 • Музыкальный зоопарк : хрестоматия : учебное пособие для детских школ искусств / составитель Л. М. Жукова ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный институт проблем культуры : Вып. 1 : — Минск : БелДIПК, 2006