Кафедра тэорыі музыкі

Запявалава Людміла Георгіеўна

Пасада: Дацэнт кафедры тэорыі музыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2010)
Вучонае званне: Дацэнт (2018)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (2001), там жа аспірантура (2005) пад кіраўніцтвам К.М. Дулавай
Выкладаемыя дысцыпліны: Чытанне партытур, Паліфонія (індывідуальныя заняткі), Аналіз музычных твораў (індывідуальныя заняткі), Спецыяльны клас для студэнтаў спецыяльнасці “Мастацтвазнаўства (музыказнаўства)”, Тэорыя музыкі, Сальфеджыа, Тэорыя музыкі, Практыкум па аналізе музычных твораў, Актуальныя напрамкі развіцця сучаснага музычнага мастацтва і Метадалогія сучаснага музыказнання


Нарадзілася 27 сакавіка 1977 у г. Мінску (Беларусь).

З 2001 года – выкладчык кафедры тэорыі музыкі (сумяшчальнік), з 2014 – штатны выкладчык, з 2015 – старшы выкладчык кафедры тэорыі музыкі, з 2017 – дацэнт кафедры тэорыі музыкі.

Ажыццяўляе кіраўніцтва магістарскімі дысертацыямі, а таксама дакладамі студэнтаў і магістрантаў, прадстаўленымі на конкурсах навуковых прац у Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі.

Рэцэнзент навуковых прац студэнтаў, навуковых артыкулаў і прац выкладчыкаў і аспірантаў кафедры. Аўтар дакладаў на Міжнародных навуковых канферэнцыях у Беларусі, Расіі і Украіне, артыкулаў у навуковых рэцэнзуемых часопісах і навуковых зборніках.

Асноўная вобласць навуковых інтарэсаў – філасофскія і эстэтычныя асновы сучаснага мастацтва, тэорыя і практыка сучаснай музычнай кампазіцыі, а таксама пытанні методыкі выкладання тэарэтычных дысцыплін на сучасным этапе.

Кандыдатская дысертацыя «Открытая форма в музыке второй половины ХХ века: стилевой аспект». Навуковы кіраўнік: доктар мастацтвазнаўства, прафесар К.М. Дулава; Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск, 2010).