Кафедра тэорыі музыкі

Дулава Кацярына Мікалаеўна

Пасада: Прафесар кафедры тэорыі музыкі
Вучоная ступень: Доктар мастацтвазнаўства (2001)
Вучонае званне: Прафесар (2007)
Адукацыя: Ленінградская дзяржаўная кансерваторыя ім. М.А. Рымскага-Корсакава (1985), там жа аспірантура (1989) пад кіраўніцтвам К.А. Руч’еўскай
Выкладаемыя дысцыпліны: Аналіз музычных твораў, Методыка выкладання музычна-тэарэтычных дысцыплін, Тэарэтычныя праблемы беларускай музыкі ХХ стагоддзя, Тэорыя і гісторыя музыкі


Нарадзілася 20 чэрвеня 1962 г. у Мінску (Беларусь).

З 1989 выкладае на кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя А.У. Луначарскага. З 2002 па 2016 г. кіравала кафедрай тэорыі музыкі на пасадзе загадчыка. З 2005 па 2010 год выконвала абавязкі прарэктара па навуковай рабоце. З 2010 па 2021 – рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

З’яўляецца прызнаным навуковым лідэрам беларускага музыказнаўства, узначальвае навуковую школу ў сферы тэорыі музыкі. Падчас кіраўніцтва навукова-даследчай і навукова-метадычнай работай кафедры тэорыі музыкі, брала ўдзел у распрацоўцы адукацыйных стандартаў; навуковыя матэрыялы ўключаны ў склад абавязковых патрабаванняў для здачы кандыдацкіх экзаменаў па спецыяльнасці 17.00.02 Музычнае мастацтва, а таксама шырока выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе ўстаноў вышэйшай адукацыі дзяржаў-удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

З 2000 года з’яўляецца членам Савета па абароне доктарскіх (кандыдатскіх) дысертацый па спецыяльнасці 17.00.02 “Музычнае мастацтва”, з 2006 ‑ член Каардынацыйнага Савета па навуковай дзейнасці ў сферы культуры і мастацтва Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, а таксама член экспертнай камісіі Міністэрства культуры Рэспублікі. Беларусь па набыцці твораў беларускіх кампазітараў. З 2009 года кіруе рэгіянальным аддзяленнем Міжнароднага музыказнаўчага таварыства (IMS).

З’яўляецца галоўным рэдактарам навуковых прац Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і навукова-тэарэтычнага часопіса “Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі”, а таксама членам кансультатыўнага савета навуковага часопіса Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай кансерваторыі імя Н.А. Рымскага-Корсакава “Opera Musicologica” і членам рэдакцыйнай калегіі навуковага часопіса Нацыянальнай музычнай акадэміі Украіны імя П. І. Чайкоўскага «Украінскае музыказнаўства». З 2011 года ‑ Старшыня Экспертнай рады Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па мастацтвазнаўстве і культуралогіі. З 2014 года выконвае абавязкі старшыні Савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. З’яўляецца членам падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры, а таксама членам Прэзідыума савета рэктараў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь. Уваходзіць у Савет рэктараў кансерваторый краін-удзельніц СНД.

У 2016 годзе абрана членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання ад горада Мінска. Уваходзіць у склад шматлікіх грамадскіх і прафесійных аб’яднанняў, у тым ліку з’яўляецца членам Грамадскай рады пры Міністэрстве ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, членам падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры, членам экспертнай камісіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па пацвярджэнні статусу творчага работніка і інш. У 2017 годзе прымала ўдзел у якасці дэлегата ў II З’ездзе вучоных Рэспублікі Беларусь (Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, Палац Рэспублікі).

Падчас выканання абавязкаў рэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, забяспечыла вялікі рост і ўмацаванне адукацыйнага, творчага і навуковага патэнцыялу акадэміі музыкі. Значна ўмацаваны і пашыраны сувязі акадэміі з буйнейшымі замежнымі партнёрамі, забяспечана членства і ўдзел акадэміі ў рабоце такіх міжнародных арганізацый як Еўрапейская асацыяцыя кансерваторый, музычных акадэмій і вышэйшых школ музыкі (AEC), Сусветная асацыяцыя цымбалістаў (CWA), Еўрапейская асацыяцыя педагогаў фартэпіяна (EPTA), Міжнароднае музыказнаўчае таварыства (IMS), Арганізацыя па міжнародным супрацоўніцтве ў сферы мастацтва (NICA) і інш.

З 2016 года прадстаўляе Рэспубліку Беларусь у складзе Грамадскай рады па супрацоўніцтве дзяржаў-удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў у галіне музыкі і адукацыі ў сферы культуры і мастацтва.

Вядзе шырокую работу па папулярызацыі і прапагандзе дасягненняў прафесійнага беларускага музычнага мастацтва, рэгулярна выступае на радыё- і ў тэлевізійных перадачах, прысвечаных праблемам развіцця нацыянальнай музычнай культуры, выхавання творчай моладзі.

К.М. Дулава ўзнагароджана Граматамі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2007), Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2009), Ганаровай граматай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2009), юбілейным медалём у гонар 80-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2011), Ганаровай граматай Міністэрства культуры (2012), нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь “За ўклад у развіццё культуры Беларусі” (2017), Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (2017), Ганаровай граматай Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь (2018), нагрудным знакам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2020). У 2013 прысуджана званне «Ганаровы прафесар Нацыянальнай музычнай акадэміі Украіны імя П.І. Чайкоўскага».

Неаднаразова ёй абвяшчалася Падзяка Міністра культуры Рэспублікі Беларусь (2014, 2015, 2016, 2018), Падзяка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (2017, 2020), Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2012).

Дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства па спецыяльнасці 17.00.02 – Музычнае мастацтва: «Балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского в контексте авторского стиля». Навуковы кіраўнік: доктар мастацтвазнаўства, прафесар К.А. Руч’еўская; Ленінградская дзяржаўная кансерваторыя імя М.А. Рымскага-Корсакава (Ленінград, 1989).

Дысертацыя на суісканне вучонай ступені доктара мастацтвазнаўства па спецыяльнасці 17.00.02 – Музычнае мастацтва: «Балетный жанр как музыкальный феномен (русская традиция конца XVIII – начала XX века)». Навуковы кансультант: доктар мастацтвазнаўства, прафесар В.М. Халопава; Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П.І. Чайкоўскага (Масква, 2000).

Публікацыі:

Манаграфіі:

 • Балеты П.И. Чайковского и жанровая стилистика балетной музыки XIX в.: моногр. — Л., 1989.
 • Балет как музыкальный феномен: (русская традиция конца XVIII — начала XX вв.): исслед. — Минск, 1999.
 • Валентина Николаевна Холопова: информационный буклет. — М., 2005.
 • Главы в коллективных монографиях:
 • Искусство игры на смычковых инструментах: альт, виолончель, контрабас, скрипка // Белорусское концертно-исполнительское искусство: последняя треть ХХ — начало XXI вв. / Т.Г. Мдивани [и др.]; науч. ред. Т.Г. Мдивани; редкол.: А.И. Локотко [и др.]. — Минск, 2012. (в соавт.).
 • Музыка в театре как предмет исследования // Европейская музыка академической. традиции: сущность, истоки, современное состояние: (на примере творчества композиторов России и Беларуси): исследование / сост. и науч. ред. Т.Г. Мдивани, В.Н. Холопова. — Минск, 2014.
 • Статьи:
 • Утверждая главенство содержания…: [Жанрово-стилистические аспекты балетной музыки XIX в.] // Современный балет. — 1989. — № 1.
 • «Спящая красавица» П.И. Чайковского и позднестилистические особенности творчества композитора // Форма и стиль: сб. науч. тр.: в 2 ч. — Л., 1990. — Ч. 1.
 • Балетный жанр как феномен стилистической многоплановости творчества Чайковского // Петр Ильич Чайковский. Биография. Творчество. Судьба наследия: материалы науч. конф. к 150-летию комп., Воткинск, 15—17 окт. 1990.— М., 1990.
 • Люблю балет…: к 100-летию со дня рождения С.С. Прокофьева // Советский балет. — 1991.— № 6.
 • Теория музыки как историко-стилистический феномен // Актуальныя праблемы рэформы музычнай адукацыі: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Музычная адукацыя і нацыянальна-культурнае адраджэнне», Мінск, 4—6 кастрычніка 1993. — Мінск, 1993.
 • Элегическая поэзия полонеза…: [о постановке балета «Полонез» В. Кузнецова] // Балет.— 1996.— № 2.
 • Музыкально-балетный стиль как предмет теоретического исследования // Музычная культура Беларусі: традыцыі і сучаснасць: матэрыялы IV Навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай. — Минск, 1997.
 • Функции музыкальной темы и методология анализа балетной музыки XIX—XX вв. // Вопросы методологи современного музыкознания // Научные труды БГАМ. — Минск, 1997. — Вып. 5.
 • Виктор Копытько: размышления двадцать лет спустя // Музыкальная академия. — 1997. — № 2.
 • Балетный жанр в контексте романтического стиля: единство и парадоксальность // Романтизм в музыке: материалы научно-теоретической конференции, Минск, 3—5 декабря. 1997. — Минск, 1999.
 • Стилевое содержание музыки в балете (русская традиция конца XVII — начала XIX в.) // Проблемы национальных музыкальных культур на рубеже третьего тысячелетия: материалы Междунар. науч. конф. «Цивилизация и культура: проблема актуальности нац. фактора на рубеже третьего тысячелетия (муз. аспект)», Минск, 29—30 окт. 1998. — Минск, 1999.
 • «Спящая красавица» П.И. Чайковского и типологические особенности сказочного балетного сюжета XIX в. // П.И. Чайковский. Наследие: сб. науч. ст. СПб. гос. консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. — СПб., 2000. — Вып. 2.
 • Рускае музычнае таварыства // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. — Мінск, 2001. —Т. 13.
 • Рускi балет Дзягiлева // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. — Мінск, 2001. — Т. 13.
 • Shcherbakova Т. А. // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. — London, 2001.
 • Форма музычная // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. — Мінск, 2002. — Т. 16.
 • От текста к тексту: [Текстологические проблемы изучения музыкально-театральной партитуры] // Театральное отражение: сб. науч. тр.— СПб., 2001.
 • Музыкальный текст — произведение — контекст: Театральные метаморфозы // Теоретическое музыкознание на рубеже веков. — Минск, 2002.
 • Музыкальный текст сквозь призму жанра: текстологические заметки // Петербургская консерватория в мировом муз. процессе: материалы междунар. науч. сессии, посвященной 140-летию консерватории, 17—19 сентября 2002. — СПб., 2002.
 • О современной научной концепции музыкальной формы // Музычная культура Беларусi: Гiстарычны шлях. Кантакты: зб. матэрыялаў Міжнар. навук. чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай. — Мінск, 2002.
 • Цыклiчныя формы // Беларуская энцыклапедыі: у 18 т. — Мінск, 2003. — Т. 17.
 • Источник музыкального текста: современное текстологическое и эдиционное решение // Науч. тр. МГК им. П.И. Чайковского. — М., 2003. — Сб. 45: Проблемы муз. текстологии: ст. и материалы.
 • Текстологические проблемы изучения балетной партитуры // П.И. Чайковский. Забытое и новое: альманах. — М., 2003. — Вып. 2.
 • «Ввиду особенно выдающихся качеств музыки…»: отголоски петербургской премьеры // Чайковский: новые документы и материалы: сб. ст. — СПб., 2003.
 • «Музыка в балете» и стилевые процессы в русской музыкально-театральной культуре второй половины XVIII в. // Бортнянский и его время: к 250-летию со дня рождения Д.С. Бортнянского: материалы междунар. науч. конф., Москва, 21—25 мая 2001.— М., 2003.
 • Minkus, Ludvig // Die Musik in Geschichte und Gegenwart GbR. — Kassel, 2004.
 • Музыкальная форма и проблемы анализа: о современной концепции вузовского курса // Муз. образование в контексте культуры: сб. науч. тр. РАМ им. Гнесиных.— М., 2004.
 • Музыкальный театр М. Глинки и П. Чайковского как интеллектуальное пространство // Глинка и его время: сб. науч. тр. МГК им. П.И. Чайковского. — М., 2004.
 • Глинка Ручьевской // М.И. Глинка. Музыка истории 1804 — 2004: сб. науч. тр. СПб. гос. консерватории. — СПб., 2004.
 • Художественный текст, стиль, форма: о некоторых принципах анализа театральной музыки // Сб. ст. к 80-летию Е. Ручьевской. — СПб., 2004.
 • Малоизвестные страницы прошлого: Василий Андреевич Золотарев // Соврем. мир и нац. муз. культуры: материалы Междунар. науч. конф. «Нац. традиции и соврем.», Минск, 5—7 окт. 2004. — Минск, 2004.
 • Из истории белорусского теоретического музыкознания: Николай Ильич Аладов // Беларускае музыказнаўства: Новыя далягляды: матэрыялы XIII Навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай (1906—1987).— Минск, 2004.
 • Музыкальный театр М. Глинки и П. Чайковского как интеллектуальное пространство: (о принципах анализа оперы) // М. Глинка и славянское муз. наследие: к 200-летию со дня рождения: материалы науч. конф.— Минск. 2004.
 • Теория музыки в современных вузовских курсах // Муз. искусство и муз. образование на рубеже веков: материалы науч. конф. «Беларусь и муз. наследие ХХ в.: поиски и обретения», Минск, 29—30 нояб. 2001, «Муз. образование в контексте худ. культуры», Минск, 10—11 дек. 2002. — Минск, 2004. — Вып. 1.
 • Рахманинов и Чайковский: метаморфозы «Спящей красавицы» // Сергей Рахманинов: история и соврем.: сб. ст. — Ростов-на-Дону, 2005.
 • Л.С. Мухаринская и пути развития отечественного теоретического музыкознания // Музычная культура Беларусі і свету: да 100-годдзя Л.С. Мухарынскай // Навук. працы БДАМ. — Вып.12. Сер. 1: Беларуская музычная культура. — Мінск, 2006.
 • Из истории белорусского теоретического музыкознания: В.А. Золотарев // Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее: сб. тр. РАМ им. Гнесиных. — М., 2007.
 • Музыкальная форма в контексте функциональной теории: некоторые аспекты современного вузовского курса // Весці БДАМ. — 2007. — № 10.
 • Музыкальная форма в пространстве вузовской науки // Науч. тр. МГК им. П.И. Чайковского. — М., 2007. — Сб. 63: FESTSCHRIFT В.Н. Холоповой: материалы науч. конф.
 • Научные школы современного отечественного музыкознания в контексте истории культуры // Праблемы тэатральнага, музычнага і кінатэлемастацтва Беларусі ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце: зб. арт. ІМЭФ ім. К. Крапівы. — Мінск, 2007.
 • Музыкальная наука и образование: современные тенденции и перспективы // Вести БГАМ. — 2008. — № 12.
 • Музыка, культура и творчество в пространстве современного вуза // Музыка и музыкант в меняющемся постсов. пространстве: к 40-летию Ростовской консерватории: сб. ст. — Ростов-на-Дону, 2008.
 • Музыкальное образование в РБ: состояние и перспективы // Муз. образование и воспитание в России, странах СНГ и Европы в XXI в.: Состояние и перспективы: сб. ст. — CПб., 2008.
 • Музыка и культура: состоится ли Ренессанс? // Культура. Наука. Творч.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19—20 апр. 2007. — Минск, 2008.
 • Музыкальная наука сегодня: о некоторых тенденциях и «скрытых смыслах» // Культура. Наука. Творчество: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 23—24 апр. 2008. — Минск, 2009.
 • Наука и творчество как основания жизни современного вуза // Муз. образование и наука: преемственность традиции и перспективы развития: сб. науч. ст. — Астана, 2009.
 • Вища музична освіта в Республіці Білорусь: стан, проблеми, перспективи // Часопис Національноï музeчноï академіï Украïни імені П.І. Чайковського. — 2009. — № 2 (3).
 • БГАМ сегодня // Муз. Академия. — 2011. — № 4 (спец. вып.).
 • Культурно-исторические контексты создания музыкально-театрального сочинения // Науч. вестник Нац. муз. академии Украины им. П.И. Чайковского. — Киев, 2011. — Вып. 98: Мир музыковедения: стратегии, дискурсы, сюжеты: сб. науч. ст.
 • Vasily Zolotaryov’s Belarusian Period of Creative Work // Festschrift for Dorothea Baumann. — Zurich, 2011.
 • Культурное наследие и культурное разнообразие: опыт РБ // Культурная политика — политика для культуры: новый профиль политики в сфере культуры: материалы конф. стран-участников СНГ с участием междунар. экспертов. — Ереван, 2011.
 • Высшее музыкальноле образование в Беларуси и Болонский процесс // Модернизация высшего муз. образования и реализация принципов Болонского процесса в России, странах СНГ и Европы: материалы IV Междунар. науч. конф., Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 26—28 сент. 2010. — СПб, 2011, 2012.
 • «Спящая красавица» в контексте позднего стиля П.И. Чайковского // Ручьевская Екатерина Александровна: к 90-летию со дня рождения: сб. ст. — СПб., 2012.
 • БДАМ — 80 год // Весці БДАМ. — 2012. — № 20.
 • Музыка Китая // Китай глазами белорусов. — Минск, 2012.
 • Белорусская государственная консерватория (академия): петербургские страницы истории // Санкт-Петербургская консерватория в мировом муз. пространстве: комп., исполн., науч. школы: к 150-летию основания: сб. науч. тр. — СПб., 2013.
 • Белорусско-украинские связи в истории развития музыкальных вузов Беларуси и Украины // Часопис Національноï музичноï академіï Украïни імені П.І. Чайковського: навуковний журнал. — 2013. — № 4.
 • Белорусская музыкальная наука: современное состояние и перспективы // Муз. наука в XXI в.: пути и поиски: к 70-летию РАМ им. Гнесиных: сб. науч. ст. — М., 2014.
 • Представление о Вселенной // Валентина Николаевна Холопова: сб. ст. МГК им. П.И. Чайковского. — М., 2015.
 • Путешествие с Мастером // Л.Г. Ковнацкая — Festschrift: сб. ст. СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова. — СПб., 2015.
 • Про ректора і не тількі // Часопис Національноï музичноï академіï Украïни імені П.І. Чайковського: навуковний журнал. — 2016.— № 3 (32).
 • «Форма есть красота…»: о феномене междисциплинарного исследования // К 25-летию каф. междисциплинарных специализаций МГК им. П.И. Чайковского: сб. статей МГК имени П.И. Чайковского. — М., 2016.
 • Из истории белорусского теоретического музыкознания: Николай Ильич Аладов: ст., материалы, воспоминания: к 125-летию со дня рождения. — Минск, 2016.
 • Белорусская государственная консерватория – Академия музыки: история в лицах (1932 – 2017): Справочное издание / сост: Е.Н. Дулова, Н.В. Мацаберидзе, Н.Г. Ганул и др. – Минск: Мастацкая літаратура, 2017.
 • Белорусская государственная академия музыки: к 85-летию со дня основания (Рекламно-информационное издание). Минск: БГАМ, 2017.
 • К 85-летию Белорусской государственной академии музыки: Видеоиздание [Электронный ресурс]. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2017.
 • К 85-летию Белорусской государственной академии музыки (вступительная статья) // «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» Повязь мастацтваў: камерныя вакальныя творы беларускіх кампазітараў ХХ стагоддзя на словы Янкі Купалы і Якуба Коласа: Даведачнае выданне. На беларускай, рускай, англійскай мовах / укл.: К.М. Дулава, В.У. Дадзіёмава, Г.А. Гамеза і інш. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2017.
 • Алмаз як талент, дыямент як прафесія // «Культура», № 50 (1333), 17.12.2017 25.12.2017.
 • Эмоции как часть личности // «Вечерний Минск», 05.01.2017, №1 (12712)
 • «Viva, Academia!» // «Літаратура і мастацтва» «Консерваторский курс» // «СБ – Беларусь сегодня», № 32 (25167), 16.02.2017.
 • «Мелодия на два голоса» // «СБ – Беларусь сегодня», № 35 (25170), 21.02.2017.
 • «Минск в моей судьбе»: «Высокая нота» // «Вечерний Минск», № 36 (12747), 31.08.2017.
 • Учебные программы и метод. разработки:
 • Анализ музыкальных произведений: программа-конспект для муз. вузов. — Минск, 2003.
 • Методика преподавания анализа музыкальных произведений // Методика преподавания музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин в средних специальных учебных заведениях: уч. программа для слушателей ФПК. — Минск, 2006.
 • Анализ музыкальных произведений: учеб. программа для учреждений высшего образования по специальности 1-21 04 02-01 Искусствоведение (музыковедение). – Минск, 2020.
 • Составление и редакция:
 • Академ. полное собр. соч. П.И. Чайковского. — Челябинск, 2014.
 • П.И. Чайковский: энциклопедия. — М., 2014.
 • Анатолий Васильевич Богатырев: материалы документы, статьи о творчестве / сост. Е.В. Лисова, В.В. Невдах. — Минск, 2014.
 • Николай Ильич Аладов: ст., материалы, воспоминания: к 125-летию со дня рождения / сост. Н.Н. Стасюк, Р.Н. Аладова. — Минск, 2016.
 • Повязь мастацтваў: камерныя вакальныя творы беларускіх кампазітараў ХХ стагоддзя на словы Янкі Купалы і Якуба Коласа: факсіміле аўтографаў з рукапіснага фонду нот.-навук. бібліятэкі БДАМ. — Мінск, 2017.
 • Арганы Беларусі (Вступительная статья) / [складальнік А. У Бурдзялёў]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2018. – 366 с. 17. Зборнік дакладаў і тэзісаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мінск, Беларусь, 7-8 верасня 2017 года) / [рэдкалегія: А. І. Лакотка (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Права і эканоміка, 2018.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 50 : Музыкальное искусство в динамике художественных традиций: от фольклорных истоков к современной стилевой интеграции / составитель Л. Ф. Баранкевич, Л. А. Волкова ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2020.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 51 : Отечественное и зарубежное музыкальное искусство: вопросы истории, теории, исполнительской практики / составитель Н. В. Мацаберидзе, Е. В. Лисова ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2020.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 46 : Вопросы музыкальной культуры и искусства в современных исследованиях / составитель Т. Л. Беркович ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2019.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 47 : Актуальные проблемы терминологии в контексте современного музыкознания / составитель Т. А. Титова ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2019.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 48 : Актуальные проблемы музыкознания: взгляд из XXI века / составители: Н. О. Арутюнова, Н. В. Мацаберидзе ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : [Белорусская государственная академия музыки], 2019.
 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» : Вып. 52 : Музыкальная культура Беларуси и мира : актуальные проблемы этномузыкологии, истории музыки, педагогики / составители: Т. Л. Беркович ; [главный редактор Е. Н. Дулова]. – Минск : [Белорусская государственная академия музыки], 2021.
 • В составе авторского коллектива: 13. Республика Беларусь ‑ 25 лет созидания и свершений [Текст]: [в 7 т.] / редакционный совет: В. П. Андрейченко [и др.]: Т. 7: Культура. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Театр. Экранные искусства. Музыкальное искусство. Литература. Музеи. Любительское художественное творчество / [Н. А. Агафонова и др.; научно-редакционная коллегия: М. Г. Борозна и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2020.
pic pic pic