Аркестравыя калектывы

Аркестр баянаў і акардэонаў

Гісторыя аркестра ў акадэміі музыкі пачынаецца ў канцы 1960-х гг. Творчае станаўленне калектыву пачалося з дзейнасці дасведчанага музыканта, дацэнта Э.М. Лембовіча. Па яго ініцыятыве быў арганізаваны аркестр, ён стварыў неабходны рэпертуар, заклаў трывалы падмурак для далейшага развіцця. Удасканаленне аркестравага баяннага выканальніцтва працягнуў кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар В.А. Чабан, які значна пашырыў тэмбравай палітру і жанрава-стылістычны дыяпазон рэпертуару аркестра. У розныя гады калектывам кіравалі народны артыст РБ, прафесар М.А. Казінец, старшы выкладчык Р.М. Назаранка, выкладчыкі Т.Д. Чэхаўская, С.С. Авадок, Л.П. Гінько. В 2002–2014 гг. кіраўніком аркестра “Art-Harmonicum” з’яўлялся дацэнт кафедры аркестравага дырыжыравання У.М. Чэрнікаў. З верасня 2014 г. мастацкім кіраўніком і дырыжорам аркестра з’яўляецца В.А. Грышчанка.

Сёння аркестр “Art-Harmonicum” – гэта паўнавартасная канцэртная адзінка ў артыстычным жыцці акадэміі. Ён з’яўляецца пастаянным удзельнікам канцэртаў, а таксама ўяўляе ўласныя канцэртныя праграмы на розных эстрадных пляцоўках у Беларусі і за мяжой. Так, у красавіку 2012 г. ва Ўладзівастоку (Расія) праводзіўся VII Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў “Музычны Ўладзівасток-2012” і аркестр атрымаў 1 прэмію ў намінацыі “Відеаконкурс. Аркестры народных інструментаў”, а ў красавіку 2013 г. стаў лаўрэатам 1 прэміі на Міжнародным конкурсе “Вільнюс-2013” у Літве.

Рэпертуарны шэраг аркестра ўключае ў сябе творы сусветнай і рускай класікі, беларускіх кампазітараў, а таксама шырокі рэпертуарны пералік баяннай літаратуры. Для выканальніцкага стылю аркестра характерны энергічная рытмічная дысцыпліна, багатае гучанне tutti, праніклівасць сольных эпізодаў, строгая метрычнасць і разнастайнасць агогікі. Асноўная тэндэнцыя ў развіцці аркестра – пошук новых форм і сродкаў выразнасці ў сферы баянна-акардэоннага выканальніцтва.