Кафедра камернага ансамбля

Арлова Людміла Аляксандраўна

Пасада: Загадчык кафедры камернага ансамбля
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2012)
Вучонае званне: Дацэнт ( 2016 )
Адукацыя: ССМШ пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі (1976, клас Е.Г. Пукста), Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ім. А.В.Луначарскага (1981, клас Л.З. Тэр-Мінасян), асістэнтура-стажыроўка пры Ленінградскай ордэна Леніна дзяржаўнай кансерваторыі ім. М.А.Рымскага-Корсакава ( 1988 ) пад кіраўніцтвам Е.А. Шафран, аспірантура Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі ( 2011 ) пад кіраўніцтвам К.І. Сцепанцевіч
Выкладчык дысцыплін: Камерны ансамбль


Нарадзілася 25 красавіка 1957 у г. Оршы (Беларусь).

З 1981 канцэртмайстар кафедры струнных народных інструментаў, з 1992 канцэртмайстар кафедры АВК, з 2002 выкладчык на кафедры камернага ансамбля ( па сумяшчальніцтве ), з 2009 старшы выкладчык у штаце кафедры, з 2013 дацэнт і загадчык кафедры камернага ансамбля Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Піяністка, канцэртмайстар, выкладчык дысцыпліны «камерны ансамбль», член Савета аркестравага факультэта, член Вучонага савета Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, член экспертнай камісіі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта РБ па падтрымцы таленавітай моладзі.

Дыпламант нацыянальных і міжнародных конкурсаў. Неаднаразова прымала ўдзел у майстар-класах, канцэртах удзельнікаў акадэміі Народнага артыста СССР Ю.Башмета. Ўдзельнічала ў прамым эфіры і запісах на радыё і тэлебачанні, канцэртах у малой зале філармоніі, кафедральных канцэртах і канцэртах педагогаў. Выступала ў дуэце з чэшскім альтыстам Я.Новакам ў Празе і Мінску. Маюцца запісы на CD. Рэгулярна ўдзельнічае ў канцэртах камернай музыкі ў ансамблях з рознымі выканаўцамі ў Маладзёжным тэатры, галерэі М.Савіцкага, музеі-сядзібе ў Лошыцы і інш.

Праводзіць майстар-класы і чытае лекцыі на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Выступае з лекцыямі ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Праводзіць даследаванні ў галіне фартэпіяннага камернага-інструментальнага ансамбля. Прымае ўдзел з дакладамі ў міжнародных канферэнцыях у Беларусі, Расіі, Польшчы.

Член журы адкрытых кафедральных конкурсаў камерных ансамбляў ім. Ю.Ф.Корсака і струнных квартэтаў ім. Н.С. Шчарбакова. Член журы Міжнароднага конкурсу камерных ансамбляў ім. М.К.Агінскага (Беларусь). Старшыня журы «XVIII Міжнароднага конкурсу выканання камерных твораў кампазітараў Літвы» ( Вільня, 2018 ).

Сярод выпускнікоў класа (звыш 130) многія студэнты станавіліся лаўрэатамі і дыпламантамі міжнародных конкурсаў:

 • В.Бандаренка-М.Ракель – Лаўрэаты II Міжнароднага інструментальнага конкурсу Яўгена Станковіча ( г. Кіеў, 2013, III прэмія );
 • Ю.Кірылец-А.Кішкурна і Т.Костюкевич-О.Мшар – дыпламанты ХVI Міжнароднага конкурсу ім. М.Юдиной ( г.Санкт-Пецярбург, 2015 );
 • М.Черноок-Г.Забышная-Э.Радвіловіч – лаўрэаты V Міжнароднага інструментальнага конкурсу Яўгена Станковіча ( г.Кіеў, 2017, II прэмія );
 • М.Чарноок-Г.Забышная-А.Скрабатун – дыпламанты ХIХ Міжнароднага конкурсу ім. М.Юдзінай ( г.Санкт-Пецярбург, 2018 );
 • Дуэт О.Макарава-В.Кулеш – лаўрэаты XI Міжнароднага конкурсу С.И.Саўшынскага ( г.Санкт-Пецярбург, 2020 ды II прэмія ).
 • Е.Кузьміч-А.Лісіца-Н.Гуня – Лауреаты V Міжнароднага інтэрнэт-конкурсу мастацтваў « Music Modern » ( г.Одесса, 2021, I прэмія );
 • Е.Кузьміч-А.Лісіца-Н.Гуня – Лаўрэаты IX Міжнароднага інструментальнага конкурсу Яўгена Станковіча ( г. Кіеў, 2021, III прэмія );
 • А.Бруенкова-К.Собалева – Лаўрэаты IX Міжнароднага інструментальнага конкурсу Яўгена Станковіча ( г. Кіеў, 2021, Гран-пры ).

Спецыяльным фондам Прэзідэнта РБ па падтрымцы таленавітай моладзі ўзнагароджаны: заахвочвальнай прэміяй – трыа М.Черноок-Г.Забышная-Э.Радвіловіч ( 2017 ), трыа Е.Кузьміч-А.Лісіца-Н.Гуня.

Аказвае метадычную дапамогу музычным каледжам. Старшыня ДЭК ў МДМК ім. М.Глінкі ( 2018, 2019 ), у РДК пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі ( 2020, 2021, 2022 ).

З’яўляецца аўтарам шэрагу артыкулаў у навуковых зборніках і часопісах, кандыдацкай дысертацыі на тэму « Беларускі фартэпіянны камерна- інструментальны ансамбль мяжы XX – XXI стст.: жанрава-стылявыя асаблівасці кампазітарскай творчасці і выканальніцкая практыка ( 2012 ). Аўтар вучэбнай праграмы па дысцыпліне « Камерны ансамбль » для музычных ВНУ (2016 ), вучэбна-метадычнага комплексу для музычных ВНУ (2016), праграмы дзяржаўнага іспыту для ўстаноў вышэйшай адукацыі ( 2017 ).

Публікацыі:

 • «Азiрнемся ў мiнулае: ( Старонкi гiсторыi: Калi Мiнск быў культурным цэнтрам?) » // Мастацтва. – 1991. – № 8;
 • « Бел. фартэпіяна кам. анс.: зманім. інстр. сюіта » // Муз. культура Беларусі і замежжа: гісторыя, тэорыя, практыка // Наву. тр. БГАМ. – Вып. 25. Сер. 6: Пытанні зманім. музыказнання ў исслед. маладых навукоўцаў. – Мінск, 2010;
 • « Бел. фартэпіяна трыа: традыцыі і наватарства » // Музычнае да пачатку XXI ст .: стан і перспектывы // Навуч. тр. БГАМ. – Вып. 18. Сер. 6: Пытанні зманім. музыказнання ў исслед. маладых навукоўцаў. – Мінск 2009;
 • « Вялікі фартэпіянны анс. у творчасці бел. камп. » // Муз. культура Беларусi ў сусветнай прасторы // Навук. працы БДАМ. – Вып. 19. Сер. 1: Беларуская музычная культура. – Мiнск 2009;
 • « Кам.-інстр. анс. Г. Гарэлавай: рысы стылю і асаблівасці інтэрпрэтацыі » // Музычная культура Беларусi: Шлях праз стагоддзi // Навук. працы БДАМ. – Вып. 17. Сер. 1: Беларуская музычная культура. – Мiнск 2008;
 • « Творчасць і творчыя асобы ў муз. ВНУ » // Культура. Навука. Творч .: зб. наву. тр. па матэрыялах міжнар. науч.-практ. конф., Мінск, 9 – 11 крас. 2008. – Мінск 2009;
 • « Некаторыя асаблівасці выканання суч. фарт. кам.-інстр. Мн. бел. камп. » // Тэорыя і практыка праф. выкананы. і пед. падрыхтоўкі ў вышэйшай муз. школе // Наву. тр. БГАМ. – Вып. 22. Сер. 5: Пытанні гісторыі і тэорыі выкананы. мастацтва. Муз. педагогіка. – Мінск, 2010;
 • « Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці бел. фартэпіяна кам.-инстр. анс. у сферы комп. і выкананы. дзейнасці » // Весцi БДАМ. – 2010. – № 17;
 • « Сач. суч. бел. камп. ў курсе кам. анс.: ісп. праблемы » / Весці БДАМ. – 2014. – № 25;
 • « Бел. фартэпіянны кам.-інструмент. ансамбль на рубяжы XX – XXI стст.: жанрава-стылявыя асаблівасці камп. творчасці і выканальніцкая практыка » // Манаграфія. – Мінск: Выдавец Вараксін, 2014;
 • « Учора i сёння беларускай камернай iнструментальнай санаты » / Роднае слова. – 2015. – № 5.
 • « Камерна-ансамблевая дзейнасць педагогаў кансерваторыі: старонкі гісторыі. Кафедра камернага ансамбля » / Сб. « Музыка жыцця » да 90-годдзя Н.С.Шчарбакова, 2017 ).
 • « Кафедра камернага ансамбля ў кантэксце сучаснасці: спадчына і перспектыва ансамблевага выканальніцтва » / Весцi БДАМ. – 2017. – № 31;
 • « Навейшыя кампазіцыі сучасных беларускіх аўтараў у курсе дысцыпліны « Камерны ансамбль » на прыкладзе кампазіцыі «Юпітэр» для скрыпкі, віяланчэлі і фартэпіяна В.Падгайскай » / ВесцiT БДАМ.
 • « Дзейнасць кафедры камернага ансамбля ў сферы папулярызацыі беларускага камерна-інструментальнага мастацтва » / Весцi БДАМ. – 2019. – № 35.

Ўзнагароджана Ганаровай Граматай Міністэрства культуры РБ ( 2014 ), крыштальным прызам Велікоднага фестывалю «За высокая педагагiчнае майстэрства i дасягненнi ў рабоце з таленавiтай моладдзю ».