Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Назарка Алена Віктараўна

Пасада: Старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Адукацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (1996). Філолаг
Выкладчык дысцыплін: Руская мова як замежная, Замежная мова ў сферы прафесійнай камунікацыі (руская мова)


Нарадзілася 30 лістапада 1967 у г. Гродна.

У Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі працуе з 1998г. Выкладала рускую мову як замежную ў аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў асноўных курсаў.

Кола навуковых інтарэсаў – методыка выкладання мовы ў вышэйшай школе, лінгвакраіназнаўства. З’яўляецца ўдзельнікам міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцый.

Публікацыі:

 • Выкарыстанне прафесійных модуляў розных тыпаў у працэсе падрыхтоўкі замежных магістрантаў-музыкантаў на занятках па рускай мове як замежнай , Мінск, 2014;
 • Тэмы дарогі і смутку ў вершах С. А. Ясеніна, пакладзеных на музыку Г.У. Свірыдавым. Барысаглебск (Расія), 2015;
 • Канцэпт «дуб» у аднайменных вершах Я. Купалы. Мінск, 2017;
 • Развіццё дыскурсіўнай і сацыякультурнай кампетэнцыі замежных вучняў на занятках па рускай мове як замежнай у ВНУ музычнага профілю. Омск (Расія), 2019 (суаўт.);
 • Беларуская літаратура ў курсе выкладання рускай мовы як замежнай: вывучэнне біяграфіі М.І. Гарэцкага ў іншамоўнай аўдыторыі. Мінск, 2019 (суаўт.);
 • Узаемадзеянне розных тыпаў дыскурсу ў тэкстах на музычныя тэмы пры навучанні рускай мове замежных вучняў-музыкантаў. Стаўрапаль (Расія), 2019 (суаўт.);
 • Тэксты песень як матэрыял для вывучэння рускай мовы на занятках з замежнікамі-музыкантамі. Мінск, 2020 (суаўт.);
 • Лінгвістычная рэалізацыя паэтычнай выявы Кітая ў вершаваных творах на рускай мове (на матэрыяле кітайскай лірыкі эпох шасці дынастый, Тан і пяці дынастый, Сун). Стаўрапаль (Расія), 2020 (суаўт.);
 • Выбітныя прадстаўнікі беларускай музычнай культуры ў курсе выкладання рускай мовы як замежнай у ВНУ музычнага профілю (на прыкладзе вывучэння біяграфіі М. І. Аладава са студэнтамі магістратуры) (артыкул падрыхтаваны для кафедральнага зборніка навуковых і навукова-метадычных работ «Прастора культуры і асоба» ( 2021, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі).

Складальнік:

 • Руская мова як замежная. Вучэбная праграма асноўнага курса ўстановы адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для групы спецыяльнасцей: 1-16 Мастацтва музычнае, спецыяльнасці 1 – 17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках), напрамкі спецыяльнасці 1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства) – 4-е выд ., перараб. і дад. (2020, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі) (суаўт.);
 • ЭВМК па дысцыпліне «Руская мова як замежная. Замежная мова ў сферы прафесійнай камунікацыі» (2021, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі) (суаўт.)
pic pic pic