• Новости - Нотные, аудиоиздания, видеоиздания
18.01.2022
Подробнее arrow

Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына. Мінск, 2021.

#Издания

Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына / склад. Т.Бярковіч, Т.Канстанцінава. – Электрон. дан. (142:46 гуч). – Мінск : Бел.дзярж. акадэмія музыкі, 2021. – 2 электрон. апт. дыскі : гуч., брашура (51 с.). (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 14).
424
10.02.2021
Подробнее arrow

Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі. Мінск, 2021

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі / склад. К. Чарнова. — Электрон. дан. (119:48 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2021. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-ROM): гуч., брашура (51 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 13).
65
06.05.2020
Подробнее arrow

Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча. Мiнск, 2020.

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан. (116:06 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2020. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 12).
63
07.02.2019
Подробнее arrow

Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў. Мiнск, 2018

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў / склад. Т. Канстанцінава. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 10).
35
07.02.2019
Подробнее arrow

Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец. Мiнск, 2018.

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец / склад. Т. Канстанцінава, Н. Даніловіч. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 11).
32
25.12.2017
Подробнее arrow

К 85-летию Белорусской государственной академии музыки: Видеоиздание. Минск, 2017.

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

К 85-летию Белорусской государственной академии музыки: Видеоиздание. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2017. – Комплект видеозаписей, 21 электрон. опт. диск.
34
25.06.2017
Подробнее arrow

Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў. Мінск, 2017.

#Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бярковіч. – Электрон. дан. (117:01). – Мінск: Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2017. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 9)
47