Издания

Нотные, аудиоиздания, видеоиздания

18.01.2022

Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына. Мінск, 2021.

Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [Электронны рэсурс] / склад. Т.Бярковіч, Т.Канстанцінава. – Электрон. дан. (142:46 гуч). – Мінск : Бел.дзярж. акадэмія музыкі, 2021. – 2 электрон. апт. дыскі [CD-ROM]: гуч., брашура (51 с.). (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 14).
10.02.2021

Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі. Мінск, 2021

Песнапенні праваслаўнага богаслужэння ў беларускай этнамузычнай традыцыі [Электронны рэсурс] / склад. К. Чарнова. — Электрон. дан. (119:48 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2021. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-ROM): гуч., брашура (51 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 13).
06.05.2020

Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча. Мiнск, 2020.

Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан. (116:06 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2020. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 12).
07.02.2019

Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў. Мiнск, 2018

Валачобныя музычна-абрадавыя традыцыі беларусаў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 10).
07.02.2019

Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец. Мiнск, 2018.

Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, Н. Даніловіч. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 11).

Перейти к полному списку нотных изданий