Выпуск 5

22.05.2004

В пятом выпуске журнала «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» (2004 г.) представлены следующие статьи и материалы:

Да 60-годдзя Перамогі ў Вялiкай Айчыннай вайне

Солопов М.Г. «Этот день мы приближали как могли…»

Гiсторыя i тэорыя беларускага музычнага мастацтва

Мархель У.I., Скорабагатаў В.I. Слаўны сын беларускай зямлi (да 185-годдзя з дня нараджэння Станіслава Манюшкі)

Осипова Г.Г. О строго-церковном стиле в гармонизации подобнов супрасльского ирмологиона А. Бондаренко

Фралоў А.В. Велікакняскія капэлы Гедымінавічаў (Альдоны, Вітаўта і Ягайлы) як цэнтры развіцця прафесійнага музычнага інструменталізму Беларусі

Шэйпа С.I. Мэты і дзейнасць беларускага Таварыства св. Цэцыліі

Немагай С.М. Рамансы М.К. Агінскага як з’ява перадрамантызму (паэтычныя тэмы, матывы, вобразы)

Копытько Н.А. Китайские путешествия Виктора Копытько

Яконюк А.В. Из истории белорусского скрипичного концерта

Гiсторыя i тэорыя сусветнага музычнага мастацтва

Сущеня Е.Д. Мессиановский цикл как музыкально-художественный феномен

Снытко А.А. Структурно-синтаксическая организация темы в авангардной музыке второй половины XX века: постановка проблемы

Музычная адукацыя i асвета

Рощупкин А.Ф. Специфика организации идеологической и воспитательной работы в музыкальном вузе

Фiласофiя

Успенский К.О. Философия музыки Хазрата Инайят Хана

Пытаннi выканальнiцкага мастацтва

Волков Н.М. Из истории трубы Дзяржаўная праграма «Функцыянанне i развиццё культуры РБ да 2005 г.»

Яконюк В.Л. О Государственной научно-технической программе «Культура»

Титова Т.А. Творчество белорусских композиторов ХХ века в зеркале нотных изданий

Музычнае жыццё Беларусi

Дриневский М.П. Союз музыкальных деятелей: итоги работы и перспективы (доклад на II Пленуме правления Союза музыкальных деятелей)

Нашы юбiляры

Макарская Д.А. Ля вытокаў беларускай кампазітарскай школы (да 135-годдзя М.М. Чуркіна)

Мурашка Л.Ф. І песняй загучыць яшчэ душа… (Пра што нагадалі старонкі фотаальбома Уладзіміра Алоўнікава)

Рашчынскі А.В. Музыкант вялікага таленту и натхнення….(да 75-годдзя Я.А.Глебава)

Дысертацыі, выкананыя ў БДАМ

К изданию прилагается компакт-диск «Песні з над Нёмана і Дзвіны» с записью песен Станислава Монюшко на слова Яна Чачота