• Перейти на главную
  • Карта сайта

События за 13.05.2020

2

Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан. (116:06 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2020. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 12).

все фотографии